Transformacja naszego przemysłu

Trzy czynniki pozwolą nam dokonać transformacji naszego przemysłu, wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) i zachować zrównoważoną i konkurencyjną Europę. Są to:

 • transformacja ekologiczna, która zakłada realizację Europejskiego Zielonego Ładu, nowej strategii Europy na rzecz wzrostu
 • transformacja cyfrowa, która pozwala przemysłowi i MŚP na większą proaktywność, daje pracownikom możliwość nabywania nowych umiejętności i wspiera obniżenie emisyjności gospodarki Europy
 • konkurencyjność na arenie międzynarodowej, na której Europa musi zwiększyć oddziaływanie swojego jednolitego rynku, aby móc wyznaczać światowe standardy.

 

Jednolity rynek

Jednolity rynek oferuje unijnym przedsiębiorstwom duży rynek wewnętrzny, pobudza handel i konkurencję oraz zwiększa efektywność. Jego lepsza integracja i sprawniejsze funkcjonowanie mogłyby pobudzić wzrost w wielu obszarach, takich jak:

 • wyroby gotowe: dodatkowe 183–269 mld euro rocznie
 • usługi: dodatkowe 338 mld euro rocznie.

Stanowi to wzrost unijnego PKB o blisko 12 proc.

Polityka konkurencji jest fundamentem jednolitego rynku. Zwiększa konkurencyjność przedsiębiorstw, przyczynia się do tworzenia równych warunków działania, sprzyja innowacjom i zapewnia konsumentom większy wybór. Jest niezwykle ważne, aby reguły konkurencji UE były dostosowane do zmieniającego się świata.

 

 • people icon
  W Europie powstały miejsca pracy o wartości 56 mln.
 • coin icon
  Wzrost unijnego PKB o 8–9 proc.
 • eu flag
  Ponad 80 proc. wszystkich eksportujących MŚP prowadzi sprzedaż do innych państw członkowskich.

 

 

Uwolnienie potencjału MŚP

Małe i średnie przedsiębiorstwa mają zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności i dobrobytu Europy. Europa, realizując nową strategię na rzecz MŚP, będzie wspierała MŚP poprzez:

 • sprzyjanie innowacjom za sprawą nowego finansowania i ośrodków innowacji cyfrowych w ramach transformacji zrównoważonej i cyfrowej
 • ograniczenie formalności administracyjnych w efekcie ograniczania barier na jednolitym rynku i otwarcia dostępu do finansowania
 • umożliwienie lepszego dostępu do finansowania w efekcie utworzenia funduszu na rzecz pierwszych ofert publicznych MŚP (inwestycje będą kierowane przez nowy fundusz prywatno-publiczny) i dzięki inicjatywie ESCALAR (tj. mechanizm mający zwiększyć fundusze venture capital i przyciągnąć więcej inwestycji prywatnych).

 

Dokumenty

PobierzPDF - 499.5 KB
PobierzPDF - 3.2 MB