Een transformatie van onze industrie

Op drie manieren willen we onze industrie transformeren, ons midden- en kleinbedrijf ondersteunen en Europa duurzaam en concurrerend houden. We zorgen voor:

 • een groene transitie met onze Green Deal als nieuwe groeistrategie voor Europa
 • een digitale transitie waardoor onze industrie en ons midden- en kleinbedrijf proactiever kan worden, werknemers meer vaardigheden krijgen en onze economie koolstofarm wordt
 • concurrentievermogen op de wereldmarkt waar Europa de invloed van haar eengemaakte markt kan gebruiken om wereldwijd normen te bepalen

De eengemaakte markt

De eengemaakte markt biedt de bedrijven in de EU een grote binnenlandse markt, waardoor de handel en concurrentie worden gestimuleerd en de efficiëntie wordt vergroot. Een betere integratie en werking van die markt kan op allerlei gebieden voor extra groei zorgen, zoals in de:

 • industriegoederen waar een extra groei van 183 tot 269 miljard euro per jaar mogelijk is
 • diensten waar 338 miljard euro extra per jaar te realiseren valt

Dit komt neer op een verhoging van het bbp van de EU met ongeveer 12%.

Het mededingingsbeleid is een hoeksteen van de eengemaakte markt. Het zorgt ervoor dat bedrijven concurrerender worden, draagt bij tot een gelijk speelveld, stimuleert innovatie en biedt consumenten een grotere keuze. Het is van cruciaal belang dat we die regels blijven aanpassen aan de veranderende wereld.


 • 56 miljoennieuwe banen in Europa
 • Munt
  8%-9% stijging van het bbp van de EU

 • > 80% van alle exporterende mkb’ers leveren in andere EU-landen

Het potentieel van het mkb

Kleine en middelgrote bedrijven zijn onmisbaar voor een concurrerend en welvarend Europa. Op basis van haar nieuwe mkb-strategie zal de EU die bedrijven steunen met:

 • geld en hubs voor digitale innovatie in het kader van de duurzame digitale transitie
 • minder rompslomp binnen de eengemaakte markt
 • een vlottere toegang tot financiering door een nieuw publiek-privaat fonds voor mkb’ers die naar de beurs willen, en een initiatief (ESCALAR) om risicokapitaalfondsen aantrekkelijker te maken

Documenten

DownloadenPDF - 499.5 KB
DownloadenPDF - 3.2 MB