Μετασχηματισμός της βιομηχανίας μας

Τρεις κινητήριες δυνάμεις θα μετασχηματίσουν τη βιομηχανία μας, θα στηρίξουν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μας και θα διατηρήσουν την Ευρώπη βιώσιμη και ανταγωνιστική. Αυτές είναι:

 • η πράσινη μετάβαση, με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία να αποτελεί τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρώπης·
 • η ψηφιακή μετάβαση, η οποία δίνει στη βιομηχανία και στις ΜΜΕ τη δυνατότητα να λειτουργούν πιο προδραστικά, παρέχει στους εργαζομένους νέες δεξιότητες και στηρίζει την απεξάρτηση της οικονομίας μας από τον άνθρακα·
 • η ανταγωνιστικότητα στην παγκόσμια σκηνή, στην οποία η Ευρώπη πρέπει να χρησιμοποιήσει το ειδικό βάρος της ενιαίας αγοράς της ως μοχλό για να καθιερώσει παγκόσμια πρότυπα.

Η ενιαία αγορά

Η ενιαία αγορά παρέχει στις επιχειρήσεις της ΕΕ μια μεγάλη εγχώρια αγορά, τονώνει το εμπόριο και τον ανταγωνισμό και βελτιώνει την αποδοτικότητα. Η καλύτερη ολοκλήρωση και λειτουργία της ενιαίας αγοράς θα μπορούσε να παραγάγει επιπλέον ανάπτυξη σε σειρά τομέων, μεταξύ των οποίων αυτοί

 • των προϊόντων μεταποίησης: επιπλέον ανάπτυξη αξίας 183 έως 269 δισ. ευρώ ετησίως
 • των υπηρεσιών: επιπλέον ανάπτυξη αξίας 338 δισ. ευρώ ετησίως.

Ως ποσοστό, η επιπλέον αυτή ανάπτυξη αντιστοιχεί σε αύξηση του ΑΕΠ της ΕΕ κατά περίπου 12 %.

Η πολιτική ανταγωνισμού αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ενιαίας αγοράς. Καθιστά τις επιχειρήσεις πιο ανταγωνιστικές, συμβάλλει στη διαμόρφωση ίσων όρων ανταγωνισμού, προάγει την καινοτομία και εξασφαλίζει στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές. Στο πλαίσιο αυτό, έχει καθοριστική σημασία να διασφαλίζουμε ότι οι κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ παραμένουν ικανοί να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ενός μεταβαλλόμενου κόσμου.

 • people icon
  56 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη
 • coin icon
  8% - 9% επιπλέον αύξηση του ΑΕΠ της ΕΕ
 • eu flag
  > 80% του συνόλου των εξαγωγικών ΜΜΕ πραγματοποιούν πωλήσεις σε άλλα κράτη μέλη

Απελευθέρωση του δυναμικού των ΜΜΕ

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις συμβάλλουν καθοριστικά στην ανταγωνιστικότητα και την ευημερία της Ευρώπης. Με βάση τη νέα στρατηγική για τις ΜΜΕ, η ΕΕ θα στηρίξει αυτές τις επιχειρήσεις

 • ενθαρρύνοντας την καινοτομία με νέα χρηματοδότηση και τη δημιουργία κόμβων ψηφιακής καινοτομίας στο πλαίσιο της ψηφιακής μετάβασης και της μετάβασης στη βιωσιμότητα
 • μειώνοντας τη γραφειοκρατία με την εξάλειψη φραγμών εντός της ενιαίας αγοράς και με το άνοιγμα της πρόσβασης σε χρηματοδότηση
 • βελτιώνοντας την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση με τη σύσταση ενός ταμείου εισαγωγής στο χρηματιστήριο για τις ΜΜΕ (με επενδύσεις που θα διοχετεύονται μέσω ενός νέου ιδιωτικού-δημόσιου ταμείου) και με την πρωτοβουλία ESCALAR (ενός μηχανισμού για την ενίσχυση του μεγέθους των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου και την προσέλκυση περισσότερων ιδιωτικών επενδύσεων)

Έγγραφα

ΤηλεφόρτωσηPDF - 499.5 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 3.2 MB