Transformace našeho průmyslu

Transformace našeho průmyslu, podpora malých a středních podniků a udržitelnost a konkurenceschopnost Evropy se spoléhají na tři faktory: Jedná se o

 • ekologickou transformaci, a to na základě Zelené dohody pro Evropu, která je novou evropskou strategií růstu
 • digitální transformaci, s jejíž pomocí mohou průmysl a malé a střední podniky být aktivnější, poskytovat pracovníkům nové dovednosti a podporovat dekarbonizaci našeho hospodářství
 • konkurenceschopnost ve světovém měřítku, protože Evropa musí zvýšit vliv svého jednotného trhu a určovat globální standardy

Vnitřní trh

Jednotný trh přináší podnikům v EU výhodu velkého domácího trhu, podporuje obchod a hospodářskou soutěž a zvyšuje efektivnost. Pokud bude více integrován a bude lépe fungovat, může to přinést další růst v různých oblastech

 • průmyslové výrobky: ročně o 183 až 269 miliard eur více
 • služby: ročně o 338 miliard eur více

To odpovídá přibližně 12 % růstu HDP EU.

Jednotný trh stojí a padá s politikou hospodářské soutěže. Pravidla EU pro hospodářskou soutěž zvyšují konkurenceschopnost podniků, přispívají k rovným podmínkám, podporují inovace a dávají spotřebitelům možnost většího výběru. Je zásadní, aby tato pravidla dobře reagovala na změny, kterými svět prochází.

 • people icon
  56 milionůnových pracovních míst v Evropě
 • coin icon
  8%– 9%nárůst HDP EU
 • eu flag
  > 80 % všech vyvážejících malých a středních podniků prodává do jiných členských států

Uvolnění potenciálu malých a středních podniků

Malé a střední podniky mají zásadní význam pro konkurenceschopnost a prosperitu Evropy. Na základě nové strategie pro malé a střední podniky bude EU tyto podniky podporovat prostřednictvím

 • nového financování a center pro digitální inovace v rámci udržitelné a digitální transformace s cílem motivovat malé a střední podniky k inovacím
 • redukce byrokracie díky omezení překážek v rámci jednotného trhu a otevření přístupu k financování
 • lepšího přístupu k finančním prostředkům vytvořením fondu pro primární veřejnou nabídku akcií malých a středních podniků (s investicemi realizovanými prostřednictvím nového fondu soukromého a veřejného sektoru) a iniciativy ESCALAR (mechanismus na podporu objemu fondů rizikového kapitálu a přilákání vyšších soukromých investic)

Dokumenty

StáhnoutPDF - 499.5 KB
StáhnoutPDF - 3.2 MB