Identità Diġitali għall-Ewropej kollha

Digital identity for all Europeans

L-Identità Diġitali Ewropea se tkun disponibbli għaċ-ċittadini, ir-residenti u n-negozji tal-UE li jixtiequ jidentifikaw lilhom infushom jew jipprovdu konferma ta’ ċerta informazzjoni personali. Tista’ tintuża kemm għal servizzi pubbliċi u privati online kif ukoll offline fl-UE kollha.

Kull ċittadin tal-UE u resident fl-Unjoni se jkun jista’ juża kartiera diġitali personali.

Ursula von der Leyen President of the European Commission
Kull darba li xi App jew inkella sit web jitolbuna noħolqu identità diġitali ġdida, jew biex nagħmlu log on malajr permezz ta’ xi pjattaforma kbira, ma jkollna ebda idea ta’ dak li jiġri mid-data tagħna fil-konkret. Dan hu għaliex il-Kummissjoni dalwaqt se tipproponi identità elettronika sigura Ewropea. Waħda li nkunu nistgħu nafdawha u li kull ċittadin ikun jista’ jużaha ikun fejn ikun fl-Ewropa, biex jagħmel kull ma jrid: minn ħlas ta’ taxxa sal-kiri ta’ rota. Teknoloġija fejn nistgħu nikkontrollaw aħna stess liema data tintuża u kif.”

Ursula von der Leyen, il-President tal-Kummissjoni Ewropea, fid-diskors tagħha dwar l-Istat tal-Unjoni, is-16 ta’ Settembru 2020

Benefiċċji tal-Identità Diġitali Ewropea

eID Id-dritt ta’ kull persuna eliġibbli għal karta tal-identità nazzjonali li jkollha identità diġitali li hi rikonoxxuta fi kwalunkwe post fl-UE
information sharing Mod sempliċi u sikur biex tikkontrolla kemm trid tixxerja informazzjoni ma’ servizzi li jeħtieġu xxerjar ta’ informazzjoni
mobile phone Operata permezz ta’ kartieri diġitali disponibbli fuq apps tal-mobile u apparat ieħor għal:
 • identifikazzjoni online u offline
 • ħżin u xxerjar ta’ informazzjoni pprovduta mill-gvernijiet eż. l-isem, il-kunjom, id-data tat-twelid, in-nazzjonalità
 • ħżin u xxerjar ta’ informazzjoni pprovduta minn sorsi privati fdati
 • użu ta’ informazzjoni bħala konferma tad-dritt ta’ residenza, ta’ xogħol, jew ta’ studju f’ċertu Stat Membru

Għaliex hi meħtieġa?

person with a smartphone

Illum madwar 60% biss tal-popolazzjoni tal-UE f’14-il Stat Membru jistgħu jużaw l-eID nazzjonali tagħhom b’mod transfruntier.

 

14% biss tal-fornituri ta’ servizzi pubbliċi ewlenin fl-Istati Membri kollha jippermettu l-awtentikazzjoni transfruntiera b’sistema ta’ identità elettronika, pereżempju biex jagħtu prova tal-identità ta’ persuna fuq l-internet mingħajr il-ħtieġa ta’ password. In-numru ta’ awtentikazzjonijiet transfruntiera ta’ suċċess kull sena hu żgħir ħafna, għalkemm qed jiżdied.

 

72% tal-utenti jridu jkunu jafu kif tiġi pproċessata d-data tagħhom meta jużaw il-kontijiet tal-media soċjali. 63% taċ-ċittadini tal-UE jridu ID diġitali unika sikura għas-servizzi online kollha (stħarriġ tal-Ewrobarometru)

Prinċipji ewlenin

 • eID availability Disponibbli għal kwalunkwe ċittadin, resident jew negozju tal-UE li jixtieq jużaha
 • widely usable Użabbli ħafna bħala mezz ta’ identifikazzjoni jew biex jiġu kkonfermati ċerti attribuzzjonijiet personali għall-fini ta’ aċċess għal servizzi diġitali pubbliċi u privati fl-UE kollha
 • user L-għoti ta’ kontroll sħiħ lill-utenti biex jagħżlu liema aspetti tal-identità, id-data u ċ-ċertifikati tagħhom jixxerjaw ma’ partijiet terzi, u biex jinżamm rekord ta’ tali xxerjar

Użu prattiku

L-Identità Diġitali Ewropea tista’ tintuża għal kwalunkwe numru ta’ każijiet, pereżempju:

 • servizzi pubbliċi bħat-talba għal ċertifikati tat-twelid, ċertifikati mediċi, rappurtar ta’ bidla fl-indirizz
 • ftuħ ta' kont bankarju 
 • sottomissjoni ta’ dikjarazzjonijiet tat-taxxa
 • applikazzjoni għal università, f’pajjiżek jew fi Stat Membru ieħor
 • ħżin ta’ riċetta medika li tista’ tintuża kullimkien fl-Ewropa 
 • prova tal-età tiegħek
 • kiri ta’ karozza bl-użu ta’ liċenzja tas-sewqan diġitali
 • check-in f’lukanda 

Użu tal-Identità Diġitali Ewropea: applikazzjoni għal self bankarju

L-applikazzjoni għal self bankarju hi proċess li tipikament jinkludi diversi passi, mit-twaqqif ta’ appuntamenti u laqgħat fiżiċi, sal-ġbir u l-iffirmar tad-dokumenti stampati kollha - u r-ripetizzjoni tal-operazzjoni jekk id-dokumenti jkunu neqsin.

Bank loan request without using the European digital identity

Bl-użu tal-Identità Diġitali Ewropea, l-utent irid jagħżel biss id-dokumenti meħtieġa li huma maħżuna lokalment fuq il-kartiera diġitali tiegħu biex iwieġeb għat-talba tal-bank. Imbagħad, dokumenti diġitali verifikabbli jinħolqu u jintbagħtu b’mod sikur għall-verifika lill-bank, li mbagħad ikun jista’ jkompli bil-proċess tal-applikazzjoni.

Bank loan request using European digital identity

Nagħmlu l-affarijiet aktar faċli għaċ-ċittadini u n-negozji

Is-servizzi ta’ identifikazzjoni u ta’ fiduċja li ġejjin diġà jistgħu jintużaw b’effett legali fl-UE kollha bis-saħħa tal-qafas ta’ fiduċja maħluq mir-Regolament eIDAS. Dawn huma għodod ewlenin li jippermettu l-fiduċja u s-sigurtà fis-Suq Uniku Diġitali. Xi servizzi, bħall-firem elettroniċi se jiġu integrati fil-kartiera biex jiġi ffaċilitat l-użu tagħhom.

  Ċittadini Negozji

eSignature

Firma elettronika

Espressjoni f’format elettroniku tal-qbil ta’ persuna mal-kontenut ta’ dokument. Il-funzjoni se tiġi integrata fil-kartiera.

Tgħin fl-iffirmar ta’ dokumenti legali u email mingħajr ma tiġi pprintjata ebda karta

Tnaqqas l-ispejjeż u l-ħin permezz ta’ proċessi ssimplifikati u tgħin biex jiġu innovati l-proċeduri tan-negozju

eTimestamp

eTimestamp

Jagħti prova elettronika li sett ta’ data eżista f’ħin speċifiku

Jipprova li xtrajt il-biljetti tal-kunċert tiegħi

Itejjeb it-traċċar tad-dokumenti u tinkiseb aktar responsabbiltà

eID availability

Identifikazzjoni elettronika

Mod kif in-negozji u l-konsumaturi jagħtu prova tal-identità tagħhom b’mod elettroniku

Jippermetti l-ftuħ ta’ kont tal-bank f’pajjiż ieħor bl-ID nazzjonali ta’ dak li jkun

Jespandi l-bażi tal-klijenti, jiffranka l-ispejjeż u l-ħin, u jibni l-fiduċja fit-tranżazzjonijiet transfruntiera

authentication

Ċertifikat ta’ Awtentikazzjoni Web Kwalifikat

Żgurar li s-siti web huma affidabbli u ta’ min joqgħod fuqhom

Jgħarraf li s-siti web u l-apps użati huma fdati u sikuri

Iżid il-fiduċja tal-konsumatur u jgħin biex jiġu evitati l-phishing, jipproteġi r-reputazzjoni tan-negozju

eSeal

Siġill elettroniku

Garanzija kemm tal-oriġini kif ukoll tal-integrità ta’ dokument

Jiggarantixxi li l-biljetti tal-futbol huma reali u mhumiex iffalsifikati

Inaqqas l-ispejjeż u l-ħin permezz ta’ proċessi simplifikati u jippromwovi l-fiduċja fl-oriġini tad-dokument

delivery

Servizz Elettroniku ta’ Konsenja Reġistrat

Jipproteġi kontra r-riskju ta’ telf, serq, ħsara jew alterazzjonijiet meta tintbagħat id-dokumentazzjoni

Jiggarantixxi li r-rigal tal-birthday jasal b’mod sikur

Inaqqas il-ħin u l-ispejjeż fl-iskambju tad-dokumenti, iżid l-effiċjenza u l-fiduċja u jtejjeb it-traċċar tad-dokumenti

 

Dokumenti