Цифрова самоличност за всички европейци

Digital identity for all Europeans

Европейската цифрова самоличност ще бъде достъпна за гражданите, пребиваващите лица и предприятията в ЕС, които желаят да се идентифицират или да потвърдят определена лична информация. Тя може да се използва както за онлайн, така и за офлайн публични и частни услуги в целия Съюз.

Всеки гражданин на ЕС и всяко лице, пребиваващо в Съюза, ще могат да използват личен цифров портфейл.

Ursula von der Leyen President of the European Commission
Всеки път, когато приложение или уебсайт поискат от нас да създадем нова цифрова самоличност или да влезем лесно в системата през голяма платформа, нямаме представа какво реално се случва с нашите данни. Поради това Комисията ще предложи сигурна европейска електронна самоличност. Такава, в която имаме доверие и която всеки гражданин може да използва навсякъде в Европа за извършване на различни действия: от плащане на данъци до наемане на велосипед. Технология, при която можем сами да контролираме кои данни се използват и по какъв начин.

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, в речта си за състоянието на Съюза от 16 септември 2020 г.

Предимства на европейската цифрова самоличност

eID Правото на всяко лице, което отговаря на условията за национална лична карта, да разполага с цифрова самоличност, която се признава навсякъде в ЕС
information sharing Прост и сигурен начин да контролирате кои ваши данни искате да споделяте с услуги, които изискват споделяне на лични данни
mobile phone Управлявана чрез цифрови портфейли, достъпни в приложения за мобилни телефони и други устройства, и позволяваща:
 • да се идентифицирате онлайн и офлайн
 • да съхранявате и обменяте информация, предоставяна от правителствата, като например име, фамилия, дата на раждане, гражданство
 • да съхранявате и обменяте информацията, предоставяна от надеждни частни източници
 • да използвате информацията за доказване на право, като например право на пребиваване, работа или обучение в определена държава членка.

Защо е необходимо това?

person with a smartphone

Днес едва около 60% от жителите на ЕС в 14 държави членки могат да използват своята национална електронна лична карта в чужбина.

 

Едва 14% от доставчиците на основни обществени услуги във всички държави от Съюза позволяват трансгранично удостоверяване на самоличността чрез системи за електронна самоличност, например за доказване на самоличността на дадено лице в интернет без парола. Броят на успешните презгранични автентификации на година е много малък, въпреки че нараства.

 

72% от потребителите искат да знаят как се обработват данните им, когато използват профилите си в социалните медии. 63% от гражданите на ЕС искат да разполагат със сигурна единна цифрова лична карта за всички онлайн услуги (проучване на Евробарометър).

Основни принципи

 • eID availability Достъпна за всички граждани, пребиваващи лица или предприятия в ЕС, които искат да я използват
 • widely usable Широко приложим начин за идентификация или потвърждаване на лични данни за целите на достъпа до публични и частни цифрови услуги в ЕС
 • user Осигуряване на пълен контрол на потребителите върху данните, сертификатите и елементите от тяхната самоличност, които споделят с трети лица, и начин за проследяване на това споделяне

Използване на практика

Европейската цифрова самоличност може да се използва в редица случаи, като например:

 • за публични услуги, като например за получаване на удостоверение за раждане, медицински свидетелства, смяна на адрес
 • за откриване на банкова сметка 
 • за подаване на данъчна декларация
 • при кандидатстване за университет в родната страна или в друга държава членка
 • за съхраняване на медицинска рецепта, което може да се използва навсякъде в Европа 
 • за доказване на възрастта
 • при наемане на автомобил с използване на цифрово свидетелство за управление
 • при регистрация в хотел. 

Използване на европейската цифрова самоличност: кандидатстване за банков заем

Кандидатстването за банков заем е процес, който обикновено включва множество етапи — от насрочване и провеждане на физически срещи до събиране и подписване на множество документи на хартия и повтаряне на операцията, ако има липсващи документи.

Bank loan request without using the European digital identity

С помощта на европейската цифрова самоличност потребителят ще трябва само да избере необходимите документи, съхранявани локално в неговия цифров портфейл, за да изпълни искането на банката. Така се създават подлежащи на проверка цифрови документи, които се изпращат по сигурен начин на банката, след което процесът на кандидатстване може да продължи.

Bank loan request using European digital identity

Улесняване на живота на гражданите и предприятията

Следните услуги за идентификация и удостоверителни услуги вече могат да се използват с правни последици в целия ЕС благодарение на рамката за доверие, създадена с Регламента относно електронната идентификация и удостоверителните услуги. Тези услуги са основни инструменти за осигуряване на доверие и сигурност на цифровия единен пазар. Някои от тях, като например електронните подписи, ще бъдат интегрирани в портфейла, за да се улесни тяхното използване.

  Граждани Предприятия

eSignature

Електронен подпис

Изразяване в електронен формат на съгласието на дадено лице със съдържанието на документ. Функцията ще бъде интегрирана в портфейла.

Ще позволи подписването на правни документи и електронна поща без отпечатване на хартия

Ще намали разходите и сроковете чрез рационализиране на процесите и ще допринесе за иновации по отношение на бизнес процедурите

eTimestamp

Електронен времеви печат

Електронно доказателство за съществуването на набор от данни в определен момент

Ще представлява доказателство за закупуване на билети за концерт

Ще подобри проследяването на документи и ще спомогне за по-добра отчетност

eID availability

Електронна лична карта (eID)

Начин за предприятията и потребителите да доказват самоличността си по електронен път

Ще позволи откриване на банкова сметка в друга държава с национална лична карта

Ще разшири клиентската база, ще спести разходи и време и ще изгради доверие в трансграничните сделки

authentication

Квалифицирано удостоверение за автентичност в интернет

Гарантира надеждността на уебсайтовете

Ще потвърждава, че използваните уебсайтове и приложения са надеждни и безопасни

Ще укрепи доверието на потребителите и ще спомогне за избягване на фишинг, като защитава репутацията на предприятието

eSeal

Електронен печат

Гарантира произхода и целостта на даден документ

Ще гарантира, че билетите за футболен мач са истински, а не фалшификат

Ще намали разходите и сроковете чрез рационализиране на процесите и ще насърчи доверието в произхода на документа

delivery

Услуга за електронна препоръчана поща

Защита срещу риск от загуба, кражба, повреда или промени при изпращане на документи

Ще гарантира, че подаръкът за рождения ден на дете пристига без проблеми

Ще намали разходите и сроковете при обмен на документи, ще повиши ефективността и доверието и ще подобри проследяването на документи

 

Документи