Enotni trg za podatke

Na enotnem trgu za podatke, ki ga bo oblikovala EU:

 • bodo lahko podatki krožili znotraj EU in med sektorji v dobrobit vseh
 • v celoti se bodo spoštovali evropski predpisi, zlasti o varstvu zasebnosti in osebnih podatkov, ter konkurenčno pravo
 • pravila za dostop do podatkov in njihovo uporabo bodo pravična, praktična in jasna

Za privlačno, varno in dinamično podatkovno gospodarstvo bo EU:

 • določila jasna in pravična pravila o dostopu in ponovni uporabi podatkov
 • vlagala v standarde, orodja in infrastrukture naslednje generacije za hrambo in obdelavo podatkov
 • združevala moči v zmogljivosti na področju evropskega računalništva v oblaku
 • združevala evropske podatke v ključnih sektorjih s skupnimi in interoperabilnimi podatkovnimi prostori na ravni EU
 • zagotavljala uporabnikom pravice, orodja in znanja ter spretnosti, da ohranijo popoln nadzor nad svojimi podatki

Primeri industrijske in komercialne uporabe podatkov

 • Reakcijski motorji s tisočimi tipal zbirajo in prenašajo podatke, da se zagotovi učinkovito delovanje.
 • Vetrna polja uporabljajo industrijske podatke za zmanjšanje vizualnega učinka in optimizacijo moči vetra.
 • Z navigacijskim sistemom za izogibanje prometu v realnem času se lahko prihrani do 730 milijonov ur. To predstavlja do 20 milijard evrov stroškov dela.
 • Z obveščanjem o zamudah vlakov v realnem času se lahko prihrani 27 milijonov delovnih ur. To v stroških dela znese 740 milijonov evrov.

Z boljšim razporejanjem virov za boj proti malariji bi lahko prihranili do 5 milijard evrov pri stroških za zdravstveno varstvo na svetovni ravni.

 

Predvideni podatki za leto 2025

 • increase of global data volume icon
  530-odstotno povečanje svetovnega obsega podatkov:

  s 33 zetabajtov v letu 2018 na 175 zetabajtov
 • value of data economy in the EU27 icon
  vrednost podatkovnega gospodarstva v EU27: 829 milijard evrov
  v primerjavi s 301 milijardo (2,4 % BDP EU) v letu 2018
 • data professionals in the EU27 icon
  10,9 strokovnjakov na področju podatkov v EU27

  v primerjavi s 5,7 milijona v letu 2018
 • Basic digital skills icon
  Odstotek prebivalstva EU z osnovnimi digitalnimi znanji in spretnostmi: 65 %
  v primerjavi s 57 % v letu 2018

Dokumenti

PrenesiPDF - 748.6 KB