Zarządzanie danymi

Jednolity rynek danych

UE stworzy jednolity rynek danych, gdzie:

 • możliwy jest przepływ danych w granicach UE i między sektorami, z korzyścią dla wszystkich obywateli
 • w pełni przestrzega się europejskich przepisów dotyczących w szczególności ochrony prywatności i danych osobowych, a także prawa konkurencji
 • zasady dostępu do danych i ich wykorzystywania są uczciwe, praktyczne i zrozumiałe.

UE stanie się atrakcyjną, bezpieczną i dynamiczną gospodarką opartą na danych dzięki:

 • ustanowieniu jasnych i sprawiedliwych zasad dotyczących dostępu do danych i ich ponownego wykorzystywania
 • inwestowaniu w narzędzia i infrastrukturę nowej generacji do przechowywania i przetwarzania danych
 • połączeniu potencjału w europejskiej chmurze obliczeniowej
 • łączeniu europejskich danych w kluczowych sektorach przy wykorzystaniu wspólnych i interoperacyjnych przestrzeni danych
 • zapewnieniu użytkownikom praw, narzędzi i umiejętności umożliwiających pełną kontrolę nad ich danymi.

Przykłady wykorzystania danych przemysłowych i komercyjnych

 • Silniki odrzutowe są wyposażone w tysiące czujników, które zbierają i przekazują dane, aby zapewnić ich skuteczne funkcjonowanie.
 • Dane przemysłowe wykorzystuje się na farmach wiatrowych, aby zmniejszać ich wpływ na krajobraz i maksymalnie wykorzystać siłę wiatru.
 • System nawigacji ukierunkowany na unikanie korków w czasie rzeczywistym może pozwolić zaoszczędzić do 730 mln godzin. W kosztach pracy odpowiada to kwocie rzędu 20 mld euro.
 • Powiadamianie w czasie rzeczywistym o opóźnieniach pociągów może przynieść oszczędność 27 mln godzin pracy. W kosztach pracy odpowiada to kwocie rzędu 740 mln euro.

Lepszy sposób przydzielania środków na walkę z malarią pozwoliłby zaoszczędzić do 5 mld euro kosztów opieki zdrowotnej na świecie.

Prognozy na 2025 r.


 • 530 proc. – wzrost ogólnej ilości danych
  z 33 zettabajtów w 2018 r. do 175 zettabajtów

 • 829 mld euro – wartość gospodarki danych w UE-27
  wzrost z 301 mld euro (2,4 proc. PKB w UE) w 2018 r.

 • 10,9 mln – liczba specjalistów ds. danych w UE-27
  wzrost z 5,7 mln w 2018 r.

 • 65 proc. – odsetek mieszkańców UE mających podstawowe umiejętności cyfrowe
  wzrost z 57 proc. w 2018 r.

Dokumenty