Zarządzanie danymi

Jednolity rynek danych

UE tworzy jednolity rynek danych, gdzie:

 • możliwy jest przepływ danych w granicach UE i między sektorami, z korzyścią dla wszystkich obywateli
 • w pełni przestrzega się europejskich przepisów dotyczących w szczególności ochrony prywatności i danych osobowych, a także prawa konkurencji
 • zasady dostępu do danych i ich wykorzystywania są uczciwe, praktyczne i zrozumiałe.

UE stanie się atrakcyjną, bezpieczną i dynamiczną gospodarką opartą na danych dzięki:

 • ustanowieniu jasnych i uczciwych zasad dotyczących dostępu do danych i ich ponownego wykorzystywania
 • inwestowaniu w narzędzia i infrastrukturę nowej generacji do przechowywania i przetwarzania danych
 • połączeniu potencjału w europejskiej chmurze obliczeniowej
 • łączeniu europejskich danych w kluczowych sektorach przy wykorzystaniu wspólnych i interoperacyjnych przestrzeni danych
 • zapewnieniu użytkownikom praw, narzędzi i umiejętności umożliwiających pełną kontrolę nad ich danymi.

Europejski akt w sprawie danych

Europejski akt w sprawie danych zaproponowany przez Komisję w lutym 2022 r. ma umożliwić udostępnienie większej ilości danych gotowych do wykorzystania oraz stworzyć przepisy dotyczące tego, kto może korzystać z jakich danych i do jakich celów, we wszystkich sektorach gospodarki w UE. Oczekuje się, że nowe przepisy wygenerują 270 mld euro wartości dodatkowego PKB dla państw członkowskich UE do 2028 r. dzięki rozwiązaniu problemów prawnych, gospodarczych i technicznych, które prowadzą do niedostatecznego wykorzystania danych.

Konsumenci i przedsiębiorstwa generują dane, korzystając z produktów i usług. Dzięki aktowi w sprawie danych będą mogli korzystać z:

 • niższych cen za usługi posprzedażowe i naprawę przedmiotów podłączonych do internetu
 • nowych możliwości oferowanych przez usługi oparte na dostępie do danych
 • lepszego dostępu do danych gromadzonych lub generowanych przez urządzenie.
Farmer

Dzięki większej ilości informacji konsumenci i inni użytkownicy (rolnicy, linie lotnicze, przedsiębiorstwa budowlane) będą mogli podejmować lepsze decyzje, np. dotyczące zakupu wyższej jakości albo bardziej zrównoważonych produktów i usług, co przyczyni się do realizacji celów Zielonego Ładu.

Przykłady wykorzystania danych przemysłowych i komercyjnych

 • Silniki odrzutowe są wyposażone w tysiące czujników, które zbierają i przekazują dane, aby zapewnić ich skuteczne funkcjonowanie.
 • Dane przemysłowe wykorzystuje się na farmach wiatrowych, aby zmniejszać ich wpływ na krajobraz i maksymalnie wykorzystać siłę wiatru.
 • System nawigacji ukierunkowany na unikanie korków w czasie rzeczywistym może pozwolić zaoszczędzić do 730 mln godzin. W kosztach pracy odpowiada to kwocie rzędu 20 mld euro.
 • Powiadamianie w czasie rzeczywistym o opóźnieniach pociągów może przynieść oszczędność 27 mln godzin pracy. W kosztach pracy odpowiada to kwocie rzędu 740 mln euro.
 • Lepszy sposób przydzielania środków na walkę z malarią pozwoliłby zaoszczędzić do 5 mld euro kosztów opieki zdrowotnej na świecie.

Prognozy na 2025 r.


 • 530% wzrost ogólnej ilości danych
  z 33 zettabajtów w 2018 r. do 175 zettabajtów

 • 829 mld euro wartość gospodarki danych w UE-27
  z 301 mld euro (2,4% PKB w UE) w 2018 r.

 • 10,9 mln specjalistów od danych w UE-27
  z 5,7 mln w 2018 r.

 • 65% odsetek mieszkańców UE posiadających podstawowe umiejętności cyfrowe
  z 57% w 2018 r.

Dokumenty

PobierzPDF - 584.6 KB