Datu pārvaldība

Vienots datu tirgus

ES izveidos vienotu datu tirgu, kurā:

 • dati būs pieejami gan visā ES, gan starp nozarēm visu personu interesēs;
 • pilnībā tiks ievēroti ES noteikumi, jo īpaši privātuma un datu aizsardzības, kā arī konkurences tiesību jomā;
 • būs taisnīgi, praktiski un skaidri datu piekļuves un izmantošanas noteikumi.

ES kļūs par pievilcīgu, drošu un dinamisku datu ekonomiku:

 • nosakot skaidrus un taisnīgus datu piekļuves un atkalizmantošanas noteikumus;
 • investējot nākamās paaudzes rīkos un infrastruktūrās, kurās dati tiks izvietoti un apstrādāti;
 • apvienojot spēkus Eiropas mākoņdatošanas jaudas jomā;
 • Eiropas datus galvenajās nozarēs apvienojot ar kopīgām un savietojamām datu telpām;
 • sniedzot lietotājiem tiesības, rīkus un prasmes, ar ko viņi varēs pilnībā kontrolēt savus datus.

Rūpniecības datu un komercdatu izmantošanas piemēri

 • Ar tūkstošiem sensoru aprīkotie reaktīvie dzinēji ievāc un nosūta datus atpakaļ, lai nodrošinātu efektīvu darbību.
 • Vējparki izmanto rūpniecības datus, lai samazinātu vizuālo ietekmi un optimizētu vēja enerģiju.
 • Reāllaika satiksmes noslogojuma novēršanas navigācija ļauj ietaupīt līdz pat 730 miljoniem stundu. Darbaspēka izmaksās tie ir līdz pat 20 miljardiem eiro.
 • Reāllaikā veikta ziņošana par vilcienu kavēšanos ļauj ietaupīt 27 miljonus darba stundu. Darbaspēka izmaksās tie ir 740 miljoni eiro.

Labāka resursu sadale malārijas apkarošanai visā pasaulē ļautu samazināt veselības aprūpes izmaksas par 5 miljardiem eiro.

Prognozes 2025. gadam

 • increase of global data volume icon
  530 % globālā datu apjoma palielinājums
  no 33 zetabaitiem 2018. gadā līdz 175 zetabaitiem
 • value of data economy in the EU27 icon
  829 miljardi eiro – datu ekonomikas apmērs ES–27
  no 301 miljarda eiro (2,4 % no ES IKP) 2018. gadā
 • data professionals in the EU27 icon
  10,9 miljoni datu nozares speciālistu ES–27
  no 5,7 miljoniem 2018. gadā
 • Basic digital skills icon
  65 % – digitālās pamatprasmes apguvušo ES iedzīvotāju īpatsvars
  no 57 % 2018. gadā

Dokumenti