Datahallinto

Datan sisämarkkinat

EU luo datalle sisämarkkinat, joilla

 • data voi liikkua vapaasti EU:n sisällä ja alojen välillä kaikkien hyödyksi
 • noudatetaan asianmukaisesti EU:n sääntöjä, erityisesti yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa koskevia sääntöjä sekä kilpailulainsäädäntöä
 • datan saantia ja käyttöä koskevat säännöt ovat oikeudenmukaiset, käytännölliset ja selkeät.

EU:sta tulee houkutteleva, turvallinen ja dynaaminen datatalous

 • jossa on selkeät ja oikeudenmukaiset datan saantia ja uudelleenkäyttöä koskevat säännöt
 • joka investoi datan säilytystä ja käsittelyä koskeviin seuraavan sukupolven välineisiin ja infrastruktuuriin
 • joka luo eurooppalaista pilvikapasiteettia yhdessä
 • jossa kootaan avainaloittain eurooppalaisen datan yhteisiä ja yhteentoimivia data-avaruuksia
 • jossa käyttäjille annetaan oikeudet, välineet ja taidot, joiden avulla data pysyy omassa hallinnassa.

Esimerkkejä teollisuuden ja kaupan datan käytöstä

 • Suihkumoottoreissa tuhannet anturit keräävät ja välittävät dataa, jonka avulla varmistetaan, että moottori toimii tehokkaasti.
 • Tuulipuistoissa käytetään teollisuuden dataa visuaalisen vaikutuksen vähentämiseen ja tuulivoiman optimointiin.
 • Reaaliaikaisten navigointipalvelujen avulla voidaan välttää hukkaamasta jopa 730 miljoonaa tuntia liikenneruuhkissa. Tämä vastaa jopa 20 miljardin euron työvoimakustannuksia.
 • Ilmoittamalla junien myöhästymisistä reaaliajassa voidaan säästää 27 miljoonaa työtuntia, joiden arvo on työvoimakustannuksina 740 miljoonaa euroa.

Resurssien täsmäohjaaminen malarian vastaiseen taisteluun voisi säästää terveydenhuoltokustannuksia maailmanlaajuisesti jopa 5 miljardia euroa.

Ennuste vuodeksi 2025

 • increase of global data volume icon
  530 % kasvua maailmanlaajuisessa datavolyymissä:
  33 tsettatavusta (vuonna 2018) 175 tsettatavuun (ZB)
 • value of data economy in the EU27 icon
  829 mrd. € datatalouden arvo (EU27)
  verrattuna 301 miljardiin euroon (2,4 % suhteessa EU:n BKT:hen) vuonna 2018
 • data professionals in the EU27 icon
  10,9 miljoonaa data-alan ammattilaista (EU27)
  verrattuna 5,7 miljoonaan vuonna 2018
 • Basic digital skills icon
  65 % EU:n väestöstä hallitsee digitaaliset perustaidot
  verrattuna 57 %:iin vuonna 2018

Asiakirjat