Datahallinto

 

Datan sisämarkkinat

EU on luomassa datalle sisämarkkinoita, joilla

 • data voi liikkua vapaasti EU:n sisällä ja alojen välillä kaikkien hyödyksi
 • noudatetaan asianmukaisesti EU:n sääntöjä, erityisesti yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa koskevia sääntöjä sekä kilpailulainsäädäntöä
 • datan saantia ja käyttöä koskevat säännöt ovat oikeudenmukaiset, käytännölliset ja selkeät.

EU:sta tulee houkutteleva, turvallinen ja dynaaminen datatalous,

 • jossa on selkeät ja oikeudenmukaiset säännöt datan saannille ja uudelleenkäytölle
 • joka investoi seuraavan sukupolven välineisiin ja infrastruktuureihin datan säilytyksessä ja käsittelyssä
 • joka tuo yhteen resursseja eurooppalaisen pilvikapasiteetin vahvistamiseksi
 • jossa kootaan avainaloittain eurooppalaisen datan yhteisiä ja yhteentoimivia data-avaruuksia
 • jossa käyttäjille annetaan oikeudet, välineet ja taidot, joiden avulla data pysyy omassa hallinnassa.

EU:n datasäädös

Komission helmikuussa 2022 ehdottamalla EU:n datasäädöksellä pyritään lisäämään datan saatavuutta ja luomaan säännöt sille, mitä dataa voidaan antaa käyttöön, kenelle ja mitä tarkoitusta varten EU:n kaikilla talouden aloilla. Uusien sääntöjen odotetaan lisäävän BKT:tä EU-maille 270 miljardilla eurolla vuoteen 2028 mennessä, kun datan vajaakäytön aiheuttaneet oikeudelliset, taloudelliset ja tekniset haasteet on ratkaistu.

Kuluttajat ja yritykset tuottavat dataa käyttämällä tuotteita ja palveluja. Datasäädöksen etuja ovat:

 • halvemmat hinnat jälkimarkkinoilla tarjottaville palveluille ja verkkoon liitettyjen tuotteiden korjaamiselle
 • uudet mahdollisuudet datan saatavuuteen perustuvien palvelujen käyttöön
 • laitteen keräämän tai tuottaman datan parempi saatavuus
Farmer

Kun esimerkiksi kuluttajat, maanviljelijät, lentoyhtiöt tai rakennusyritykset saavat enemmän tietoa, he voivat tehdä parempia päätöksiä, kuten ostaa laadukkaampia tai kestävämpiä tuotteita ja palveluja, mikä edistää esimerkiksi vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden saavuttamista.

 

Esimerkkejä teollisuuden ja kaupan datan käytöstä

 • Suihkumoottoreiden tuhannet anturit keräävät ja siirtävät dataa takaisin varmistaakseen toiminnan tehokkuuden.
 • Tuulipuistoissa käytetään teollisuuden dataa visuaalisen vaikutuksen vähentämiseen ja tuulivoiman optimointiin.
 • Reaaliaikaisten navigointipalvelujen avulla voidaan välttää jopa 730 miljoonan tunnin hukkaaminen liikenneruuhkissa. Tämä vastaa jopa 20 miljardin euron työvoimakustannuksia.
 • Reaaliaikaiset ilmoitukset junien myöhästymisistä voivat säästää 27 miljoonaa työtuntia, joiden arvo työvoimakustannuksina on 740 miljoonaa euroa.
 • Resurssien täsmäohjaaminen malarian vastaiseen taisteluun voisi säästää terveydenhuoltokustannuksia maailmanlaajuisesti jopa 5 miljardia euroa.

 

Ennuste vuodeksi 2025

 • increase of global data volume icon
  530 %kasvu maailmanlaajuisessa datavolyymissä
  175 tsettatavua (vuonna 2018: 33 tsettatavua)
 • value of data economy in the EU27 icon
  829 mrd. €datatalouden arvo EU:ssa)
  vuonna 2018: 301 miljardia euroa (2,4 % EU:n BKT:sta)
 • data professionals in the EU27 icon
  10,9 milj. data-alan ammattilaista EU:ssa
  vuonna 2018: 5,7 miljoonaa
 • Basic digital skills icon
  65 % Digitaaliset perustaidot omaava osuus EU:n väestöstä
  vuonna 2018: 57 %

Asiakirjat

LataaPDF - 584.6 KB