Andmehaldus

Andmete ühtne turg

EL loob andmete ühtse turu, kus

 • andmed saavad kõigi jaoks ELis ja valdkondade vahel vabalt liikuda
 • austatakse täielikult Euroopa norme, eelkõige eraelu ja isikuandmete kaitset ning konkurentsiõigust
 • andmetele juurdepääsu ja andmekasutuse normid on õiglased, praktilised ja selged

EList saab ligitõmbav, turvaline ja dünaamiline andmemajandus, sest me

 • kehtestame selged ja õiglased reeglid andmetele juurdepääsu ja nende taaskasutamise kohta
 • investeerime järgmise põlvkonna vahenditesse ja taristusse, mis aitavad andmeid talletada ja töödelda
 • ühendame jõud Euroopa pilvandmetöötluse mahu suurendamiseks
 • koondame Euroopa põhisektorite andmed ühistesse koostalitlusvõimelistesse andmeruumidesse
 • anname kasutajatele õigused, vahendid ja oskused, et nad saaksid otsustada, kuidas nende andmeid kasutatakse

Näited tööstus- ja äriandmete kasutamisest

 • Tuhandete anduritega varustatud reaktiivmootorid koguvad andmeid ja edastavad neid, et tagada mootori tõhus töö.
 • Tuulepargid kasutavad tööstusandmeid parkide visuaalse mõju vähendamiseks ja tuuleenergia optimeerimiseks.
 • Reaalajas liiklusummikuid vältiv navigeerimissüsteem võib kokku hoida kuni 730 miljonit tundi. Sellele vastab kuni 20 miljardit eurot tööjõukulusid.
 • Reaalajas antavad teated hilinenud rongidest võivad säästa 27 miljonit töötundi. See tähendab 740 miljonit eurot tööjõukuludena.

Malaaria vastu võitlemiseks mõeldud vahendite parem jaotamine võib aidata kokku hoida kokku kuni 5 miljardit eurot tervishoiukulusid kogu maailmas.

Prognoos aastaks 2025

 • increase of global data volume icon
  530% üleilmne andmemahu kasv
  33 zettabaidilt (2018. aastal) 175 zettabaidini
 • value of data economy in the EU27 icon
  829 mld eurot andmemajanduse väärtus EL 27s
  võrreldes 301 miljardi euroga (2,4% ELi SKPst) 2018. aastal
 • data professionals in the EU27 icon
  10,9 miljonit andmespetsialisti EL 27s
  võrreldes 5,7 miljoniga 2018. aastal
 • Basic digital skills icon
  65% Algtasemel digioskustega elanike protsent ELis
  võrreldes 57%-ga 2018. aastal

Dokumendid

Laadi allaPDF - 584.6 KB