Ενιαία αγορά δεδομένων

Η ΕΕ θα δημιουργήσει μια ενιαία αγορά δεδομένων στην οποία:

 • Υπάρχει ροή δεδομένων εντός της ΕΕ και σε όλους τους τομείς, προς όφελος όλων.
 • Τηρούνται πλήρως οι ευρωπαϊκοί κανόνες, ιδίως η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων και το δίκαιο ανταγωνισμού.
 • Οι κανόνες για την πρόσβαση και τη χρήση δεδομένων είναι δίκαιοι, πρακτικοί και σαφείς.

Η ΕΕ θα γίνει μια ελκυστική, ασφαλής και δυναμική οικονομία των δεδομένων με τους εξής τρόπους:

 • Καθορίζοντας σαφείς και δίκαιους κανόνες για την πρόσβαση και την περαιτέρω χρήση δεδομένων.
 • Επενδύοντας σε εργαλεία και υποδομές επόμενης γενιάς για την αποθήκευση και την επεξεργασία δεδομένων.
 • Ενώνοντας δυνάμεις στον τομέα της χωρητικότητας του ευρωπαϊκού υπολογιστικού νέφους.
 • Συγκεντρώνοντας ευρωπαϊκά δεδομένα σε βασικούς τομείς, με κοινούς και διαλειτουργικούς χώρους δεδομένων.
 • Παρέχοντας στους χρήστες δικαιώματα, εργαλεία και δεξιότητες ώστε να έχουν πλήρη έλεγχο των δεδομένων τους.

Παραδείγματα χρήσης βιομηχανικών και εμπορικών δεδομένων

 • Κινητήρες εξοπλισμένοι με χιλιάδες αισθητήρες συλλέγουν και διαβιβάζουν τα δεδομένα για να εξασφαλίζεται η αποδοτική λειτουργία τους.
 • Τα αιολικά πάρκα χρησιμοποιούν βιομηχανικά δεδομένα με στόχο τον περιορισμό της οπτικής όχλησης και τη βελτιστοποίηση της αιολικής ενέργειας.
 • Η πλοήγηση αποφυγής κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο μπορεί να εξοικονομήσει έως και 730 εκατομμύρια ώρες. Δηλαδή έως και 20 δισεκατομμύρια ευρώ σε κόστος εργασίας.
 • Οι ειδοποιήσεις καθυστέρησης δρομολογίου μπορούν να εξοικονομήσουν 27 εκατομμύρια εργατοώρες. Δηλαδή έως και 740 εκατομμύρια ευρώ σε κόστος εργασίας.

Η καλύτερη κατανομή πόρων για την καταπολέμηση της ελονοσίας θα μπορούσε να εξοικονομήσει έως και 5 δισεκατομμύρια ευρώ σε κόστος υγειονομικής περίθαλψης παγκοσμίως.

Προβλεπόμενα αριθμητικά στοιχεία για το 2025

 • Εικόνα για την αύξηση του παγκόσμιου όγκου δεδομένων
  αύξηση κατά 530% του παγκόσμιου όγκου δεδομένων
  Από 33 zettabytes το 2018 σε 175 zettabytes
 • Εικόνα για την αξία της οικονομίας των δεδομένων στην ΕΕ των 27
  αξία της οικονομίας των δεδομένων στην ΕΕ των 27 ίση με 829 δισ. €
  Από 301 δισ. € (2,4% του ΑΕΠ της ΕΕ) το 2018
 • Εικόνα για τους επαγγελματίες του τομέα των δεδομένων στην ΕΕ των 27
  10,9 εκατομμύρια επαγγελματίες του τομέα των δεδομένων στην ΕΕ των 27
  Από 5,7 εκατομμύρια το 2018
 • Εικόνα για τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες
  ποσοστό 65% του πληθυσμού της ΕΕ με βασικές ψηφιακές δεξιότητες
  Από 57% το 2018

Έγγραφα