Et indre marked for data

EU vil oprette et indre marked for data, hvor:

 • data kan strømme frit inden for EU og på tværs af sektorer til gavn for alle
 • de europæiske regler, navnlig om beskyttelse af privatlivets fred og databeskyttelse samt konkurrencelovgivningen, overholdes fuldt ud
 • reglerne for adgang til og anvendelse af data er fair, praktiske og klare.

EU vil blive en attraktiv, sikker og dynamisk dataøkonomi ved at:

 • opstille klare og fair regler for adgang til og genanvendelse af data
 • investere i næste generation af værktøjer og infrastruktur til at opbevare og behandle data
 • gå sammen om europæisk cloud-kapacitet
 • samle europæiske data i vigtige sektorer i fælles og interoperable dataområder
 • give brugerne de nødvendige rettigheder, værktøjer og færdigheder til at bevare den fulde kontrol over deres data.

Eksempler på anvendelse af industrielle og kommercielle data

 • jetmotorer udstyret med tusindvis af sensorer indsamler og sender data ned for at sikre effektiv drift
 • vindmølleparker anvender industrielle data til at reducere den visuelle påvirkning og optimere den udvundne vindkraft
 • navigation i realtid kan spare op til 730 millioner timer. Det svarer til 20 milliarder euro i lønomkostninger
 • realtidsnotifikationer om forsinkede tog kan spare 27 millioner arbejdstimer. Det svarer til 740 millioner euro i lønomkostninger.

Bedre allokering af ressourcer til bekæmpelse af malaria kan spare op mod 5 milliarder euro i sundhedsudgifter på verdensplan.

Fremskrevne tal for 2025

 • increase of global data volume icon
  Den globale datamængde vil vokse med 530 %
  Fra 33 zettabytes i 2018 til 175 zettabytes
 • value of data economy in the EU27 icon
  Værdien af dataøkonomien i EU27 vil stige til 829 milliarder euro
  Fra 301 milliarder (2,4 % af EU's BNP) i 2018
 • data professionals in the EU27 icon
  10,9 millioner datafagfolk i EU27
  Fra 5,7 millioner i 2018
 • Basic digital skills icon
  Procentdelen af EU's befolkning med grundlæggende digitale færdigheder vil stige til 65 %
  Fra 57 % i 2018

Dokumenter