Care sunt obiectivele-cheie ale Actului legislativ privind serviciile digitale?

Noile norme sunt proporționale, stimulează inovarea, creșterea economică și competitivitatea și facilitează extinderea platformelor mai mici, a IMM-urilor și a startup-urilor. Responsabilitățile utilizatorilor, ale platformelor și ale autorităților publice sunt realiniate la valorile europene, plasând cetățenii în centrul atenției. Normele

 • vor proteja mai mult consumatorii și drepturile lor fundamentale în mediul online
 • vor institui un cadru solid și clar pentru transparența și responsabilitatea platformelor online
 • vor promova inovarea, creșterea economică și competitivitatea în cadrul pieței unice
citizens icon

Pentru cetățeni

 • Mai multe opțiuni, prețuri mai mici
 • Mai puțină expunere la conținut ilegal
 • O mai bună protecție a drepturilor fundamentale
digital service providers

Pentru furnizorii de servicii digitale

 • Securitate juridică, armonizarea normelor
 • Posibilitatea de a se înființa și extinde mai ușor în Europa
business users icon

Pentru utilizatorii comerciali de servicii digitale

 • Mai multe opțiuni, prețuri mai mici
 • Acces la piețele din întreaga UE prin intermediul platformelor
 • Condiții de concurență echitabile care să-i protejeze de furnizorii de conținut ilegal
society icon

Pentru societate în general

 • Consolidarea controlului democratic și a supravegherii platformelor sistemice
 • Atenuarea riscurilor sistemice, cum ar fi manipularea sau dezinformarea

Ce furnizori sunt vizați?

Actul legislativ privind serviciile digitale include norme pentru serviciile de intermediere online, pe care milioane de europeni le utilizează în fiecare zi. Obligațiile diferiților actori online corespund rolului, dimensiunii și impactului lor în ecosistemul online.

visual
 • Servicii intermediare care oferă infrastructură de rețea: furnizorii de acces la internet, operatorii de registre de nume de domenii, inclusiv:
 • Servicii de găzduire, cum ar fi serviciile de cloud și de găzduire web, inclusiv:
 • Platforme online care reunesc vânzători și consumatori, cum ar fi piețele online, magazinele de aplicații, platformele economiei colaborative și platformele de comunicare socială.  
 • Platformele online foarte mari prezintă riscuri deosebite în ceea ce privește diseminarea de conținuturi ilegale și daunele societale. Sunt prevăzute norme specifice pentru platformele care atrag peste 10 % din cei 450 de milioane de consumatori din Europa.
Digital agenda Toți intermediarii online care își oferă serviciile pe piața unică, indiferent dacă sunt stabiliți în UE sau în afara acesteia, vor trebui să respecte noile norme. Microîntreprinderile și întreprinderile mici vor avea obligații proporționale cu capacitatea și dimensiunea lor, dar își vor asuma, la rândul lor, responsabilitatea pentru acțiunile lor.

Obligații noi

 

Serviciile de intermediere

 

(obligații cumulate)

Serviciile
de găzduire

(obligații cumulate)

Platformele
online 

(obligații cumulate)

Platformele
foarte mari

(obligații cumulate)

Raportare privind transparența
Cerințe privind condițiile de prestare a serviciului, din perspectiva respectării drepturilor fundamentale
Cooperare cu autoritățile naționale în urma ordinelor judiciare
Puncte de contact și, dacă este necesar, reprezentant legal
Notificare și acțiune și obligația de a furniza informații utilizatorilor  
Mecanism pentru introducerea plângerilor și exercitarea căilor de atac și soluționarea extrajudiciară a litigiilor    
Notificatori de încredere    
Măsuri împotriva notificărilor abuzive și a contranotificărilor    
Verificarea identității furnizorilor terți („KYBC”)    
Transparența publicității online față de utilizatori    
Denunțarea infracțiunilor    
Obligații de gestionare a riscurilor și agent responsabil cu asigurarea conformității      
Auditarea externă a riscurilor și răspunderea publică      
Transparența sistemelor de recomandare și alegerea utilizatorului privind accesul la informații      
Schimb de date cu autoritățile și cercetătorii      
Coduri de conduită      
Cooperare pentru răspuns în situații de criză      

Care este impactul noilor obligații?

Actul legislativ privind serviciile digitale îmbunătățește în mod semnificativ mecanismele de eliminare a conținutului ilegalși de protecție efectivă a drepturilor fundamentale ale utilizatorilor în mediul online, inclusiv a libertății de exprimare. De asemenea, creează o supraveghere publică mai strictă a platformelor online, în special a celor care atrag peste 10 % din populația UE.

Concret înseamnă:

 • măsuri de combatere a produselor, serviciilor sau conținuturilor ilegale online, de exemplu un mecanism prin care utilizatorii să semnaleze astfel de conținuturi și prin care platformele să coopereze cu notificatorii de încredere
 • noi obligații privind trasabilitatea utilizatorilor comerciali pe piețele online, pentru a contribui la identificarea vânzătorilor de produse ilegale
 • garanții eficace pentru utilizatori, inclusiv posibilitatea de a contesta deciziile de moderare a conținutului
 • măsuri de asigurare a transparenței pentru platformele online cu privire la o serie de aspecte, inclusiv cu privire la algoritmii utilizați pentru recomandări
 • obligația platformelor foarte mari de a preveni abuzul asupra sistemelor lor prin luarea de măsuri bazate pe riscuri și prin realizarea de audituri independente cu privire sistemele lor de gestionare a riscurilor
 • acces pentru cercetători la datele esențiale ale celor mai mari platforme, pentru a înțelege cum evoluează riscurile online
 • o structură de supraveghere care să acopere complexitatea spațiului online: țările UE vor juca rolul principal, fiind sprijinite de un nou comitet european pentru serviciile digitale; în cazul platformelor foarte mari, consolidarea supravegherii și a măsurilor de asigurare a aplicării normelor de către Comisie

Noile norme pe scurt

Care sunt etapele următoare?

Parlamentul European și statele membre vor discuta propunerea Comisiei în conformitate cu procedura legislativă ordinară. Odată adoptate, noile norme vor fi direct aplicabile în întreaga UE.

Documente