Care sunt obiectivele-cheie ale Actului legislativ privind serviciile digitale?

Noile norme sunt proporționale, stimulează inovarea, creșterea economică și competitivitatea și facilitează extinderea platformelor mai mici, a IMM-urilor și a startup-urilor. Responsabilitățile utilizatorilor, ale platformelor și ale autorităților publice sunt realiniate la valorile europene, plasând cetățenii în centrul atenției. Normele

 • vor proteja mai mult consumatorii și drepturile lor fundamentale în mediul online
 • vor institui un cadru solid și clar pentru transparența și responsabilitatea platformelor online
 • vor promova inovarea, creșterea economică și competitivitatea în cadrul pieței unice
citizens icon

Pentru cetățeni

 • O mai bună protecție a drepturilor fundamentale
 • Mai multe opțiuni, prețuri mai mici
 • Mai puțină expunere la conținut ilegal
digital service providers

Pentru furnizorii de servicii digitale

 • Securitate juridică, armonizarea normelor
 • Posibilitatea de a se înființa și extinde mai ușor în Europa
business users icon

Pentru utilizatorii comerciali de servicii digitale

 • Mai multe opțiuni, prețuri mai mici
 • Acces la piețele din întreaga UE prin intermediul platformelor
 • Condiții de concurență echitabile care să-i protejeze de furnizorii de conținut ilegal
society icon

Pentru societate în general

 • Consolidarea controlului democratic și a supravegherii platformelor sistemice
 • Atenuarea riscurilor sistemice, cum ar fi manipularea sau dezinformarea

Ce furnizori sunt vizați?

Actul legislativ privind serviciile digitale include norme pentru serviciile de intermediere online, pe care milioane de europeni le utilizează în fiecare zi. Obligațiile diferiților actori online corespund rolului, dimensiunii și impactului lor în ecosistemul online.

visual
 • Servicii intermediare care oferă infrastructură de rețea: furnizorii de acces la internet, operatorii de registre de nume de domenii, inclusiv:
 • Servicii de găzduire, cum ar fi serviciile de cloud și de găzduire web, inclusiv:
 • Platforme online care reunesc vânzători și consumatori, cum ar fi piețele online, magazinele de aplicații, platformele economiei colaborative și platformele de comunicare socială.  
 • Platformele online foarte mari prezintă riscuri deosebite în ceea ce privește diseminarea de conținuturi ilegale și daunele societale. Sunt prevăzute norme specifice pentru platformele care atrag peste 10 % din cei 450 de milioane de consumatori din Europa.
3 persons holding their phones Toți intermediarii online care își oferă serviciile pe piața unică, indiferent dacă sunt stabiliți în UE sau în afara acesteia, vor trebui să respecte noile norme. Microîntreprinderile și întreprinderile mici vor avea obligații proporționale cu capacitatea și dimensiunea lor, dar își vor asuma, la rândul lor, responsabilitatea pentru acțiunile lor. În schimb, chiar dacă ajung să crească semnificativ, acestea ar urma să beneficieze de o scutire specifică de la o serie de obligații pe parcursul unei perioade de tranziție de 12 luni.

Obligații noi

 

Serviciile de intermediere

(obligații cumulate)

Serviciile
de găzduire

(obligații cumulate)

Platformele
online 

(obligații cumulate)

Platformele
foarte mari

(obligații cumulate)

Raportare privind transparența
Cerințe privind condițiile de prestare a serviciului, din perspectiva respectării drepturilor fundamentale
Cooperare cu autoritățile naționale în urma ordinelor judiciare
Puncte de contact și, dacă este necesar, reprezentant legal
Notificare și acțiune și obligația de a furniza informații utilizatorilor  
Denunțarea infracțiunilor  
Mecanism pentru introducerea plângerilor și exercitarea căilor de atac și soluționarea extrajudiciară a litigiilor    
Notificatori de încredere    
Măsuri împotriva notificărilor abuzive și a contranotificărilor    
Obligații speciale pentru piețele online, de exemplu verificarea fiabilității furnizorilor terți („cunoașterea clientelei comerciale”), a conformității din faza de proiectare, efectuarea de verificări aleatorii    
Interdicții privind publicitatea direcționată către copii și a celei bazate pe caracteristici speciale ale utilizatorilor    
Transparența sistemelor de recomandare    
Transparența publicității online față de utilizatori    
Obligații de gestionare a riscurilor și răspunsul în situații de criză      
Audit extern și independent, funcția de conformitate internă și responsabilitatea publică      
Dreptul utilizatorilor de a opta să nu primească recomandări de conținut bazate pe crearea de profiluri de utilizator      
Schimb de date cu autoritățile și cercetătorii      
Coduri de conduită      
Cooperare pentru răspuns în situații de criză      

Care este impactul noilor obligații?

Actul legislativ privind serviciile digitale îmbunătățește în mod semnificativ mecanismele de eliminare a conținutului ilegalși de protecție efectivă a drepturilor fundamentale ale utilizatorilor în mediul online, inclusiv a libertății de exprimare. De asemenea, creează o supraveghere publică mai strictă a platformelor online, în special a celor care atrag peste 10 % din populația UE.

 

Concret înseamnă:

 • măsuri de combatere a produselor, serviciilor sau conținuturilor ilegale online, de exemplu un mecanism prin care utilizatorii să semnaleze astfel de conținuturi și prin care platformele să coopereze cu notificatorii de încredere
 • noi obligații privind trasabilitatea întreprinderilor utilizatoare de servicii de intermediere online pe piețele online, pentru a contribui la identificarea vânzătorilor de bunuri ilegale; eforturi rezonabile depuse de piețele online pentru a verifica în mod aleatoriu dacă produsele sau serviciile au fost identificate ca fiind ilegale în orice bază de date oficială
 • garanții eficace pentru utilizatori, inclusiv posibilitatea de a contesta deciziile de moderare a conținutului
 • interzicerea anumitor tipuri de reclame țintite pe platformele online (atunci când acestea vizează copiii sau când utilizează categorii speciale de date cu caracter personal, cum ar fi etnia, opiniile politice, orientarea sexuală)
 • măsuri de asigurare a transparenței pentru platformele online cu privire la o serie de aspecte, inclusiv cu privire la algoritmii utilizați pentru recomandări
 • obligația platformelor foarte mari și a motoarelor de căutare online foarte mari de a preveni abuzul asupra sistemelor lor prin luarea de măsuri bazate pe riscuri și prin realizarea de audituri independente cu privire sistemele lor de gestionare a riscurilor
 • acces pentru cercetători la datele esențiale ale celor mai mari platforme și motoare de căutare, pentru a înțelege cum evoluează riscurile online
 • o structură de supraveghere care să acopere complexitatea spațiului online: țările UE vor juca rolul principal, fiind sprijinite de un nou comitet european pentru serviciile digitale; în cazul platformelor foarte mari, supraveghere și asigurarea aplicării normelor de către Comisie

Noile norme pe scurt

Care sunt etapele următoare?

Odată ce actul va fi adoptat în mod oficial de către colegiuitorii UE, acesta va fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și va intra în vigoare la douăzeci de zile de la data publicării. Regulamentul privind o piață unică pentru serviciile digitale va fi direct aplicabil în întreaga UE și se va aplica după 15 luni de la intrarea în vigoare sau de la 1 ianuarie 2024, în funcție de care dintre aceste date survine mai târziu. În ceea ce privește obligațiile pentru platformele și motoarele de căutare online foarte mari, Regulamentul va începe să se aplice mai devreme, adică la 4 luni de la data la care au fost desemnate ca intrând în categoria platformelor online sau a motoarelor de căutare online foarte mari.

Documente