Melyek a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály fő céljai?

Az új szabályok arányosak, ösztönzik az innovációt, a növekedést és a versenyképességet, és elősegítik a kisebb platformok, a kkv-k és az induló vállalkozások fejlődését. Ezenfelül – az európai értékeknek megfelelően és a polgárokat középpontba állítva – újrakalibrálják a felhasználók, a platformok és a hatóságok felelősségét. A szabályok:

 • jobban védelmezik a fogyasztókat és a fogyasztók alapvetői jogait a kibertérben;
 • szilárd keretet hoznak létre az online platformok átláthatóságának és elszámoltathatóságának biztosítása érdekében;
 • ösztönzik az innovációt, a növekedést és a versenyképességet az EU egységes piacán.
citizens icon

Előnyök a magánszemélyek számára

 • Az alapvető jogok fokozott védelme
 • Nagyobb választék, alacsonyabb árak
 • Nagyobb védettség a jogellenes tartalmakkal szemben
digital service providers

Előnyök a digitális szolgáltatók számára

 • Jogbiztonság, harmonizált jogszabályok
 • Kedvezőbb keretfeltételek vállalkozások indítására és bővítésére
business users icon

Előnyök a digitális szolgáltatások üzleti felhasználói számára

 • Nagyobb választék, alacsonyabb árak
 • Hozzáférés az uniós piacokhoz online platformokon keresztül
 • Egyenlő versenyfeltételek, fellépés a jogellenes tartalmakkal szemben
society icon

Előnyök a társadalom egésze számára

 • Nagyobb demokratikus ellenőrzés és felügyelet a rendszerszintű online platformok felett
 • A rendszerszintű kockázatok mérséklése, például a manipuláció és a dezinformáció visszaszorítása révén

Mely szolgáltatókra terjed ki az új jogszabály hatálya?

A digitális szolgáltatásokra vonatkozó új jogi keret az európaiak milliói által nap mint nap igénybe vett online közvetítő szolgáltatásokat szabályozza. Az online szereplők kötelezettségei az online szférában betöltött szerepüktől, a méretüktől és a tevékenységük hatásától függnek.

visual
 • Hálózati infrastruktúrát kínáló közvetítő szolgáltatások: internethozzáférés-szolgáltatók, domainnév-regisztrátorok, köztük:
 • Tárhelyszolgáltatások, például felhőalapú és webhelyszolgáltatások, köztük:
 • Online kereskedésre szolgáló platformok, például online piacterek, appáruházak, közösségi gazdasági portálok és közösségimédia-felületek, melyek kapcsolatot teremtenek az eladók és a fogyasztók között.  
 • Az online óriásplatformok kiemelt kockázatot jelentenek a jogellenes tartalmak terjesztése és a társadalmi károkozás tekintetében. Külön szabályok vonatkoznak azokra a platformokra, amelyek a belső piac 450 millió fős lakosságának legalább 10%-át elérik.
3 persons holding their phones Mindazoknak az online közvetítőknek, amelyek az egységes piacon kínálják szolgáltatásaikat, meg kell felelniük az új szabályoknak, függetlenül attól, hogy az EU-ban vagy azon kívül van-e a székhelyük. A mikro- és kisvállalkozásoknak kapacitásaikkal és méretükkel arányos kötelezettségeknek kell majd eleget tenniük, de továbbra is elszámoltathatóan kell majd működniük. Ezenfelül, még ha a mikro- és kisvállalkozások jelentősen növekednének is, egy 12 hónapos átmeneti időszak alatt egy sor kötelezettség alól célzott mentességben részesülnének.

Új kötelezettségek

 

Közvetítői szolgáltatások

(halmozott kötelezettségek)

Tárhely-
szolgáltatás

(halmozott kötelezettségek)

Online
platformok 

(halmozott kötelezettségek)

Óriásplatformok

(halmozott kötelezettségek)

Átláthatósági jelentéstétel
Az alapvető jogok kellő figyelembevételén alapuló szolgáltatási feltételek
Együttműködés tagállami hatóságokkal végzések/határozatok alapján
Kapcsolattartási pontok és szükség esetén jogi képviselő
Bejelentési-cselekvési mechanizmus, a felhasználók tájékoztatására irányuló kötelezettség  
Bűncselekmények bejelentése  
Panaszkezelési és jogorvoslati mechanizmus, alternatív vitarendezés    
Megbízható bejelentők    
Visszaélésszerű bejelentések és viszontbejelentések elleni intézkedések    
Speciális kötelezettségek a piacterek számára, pl. harmadik fél szolgáltatók átvilágítása („Ismerd az üzleti ügyfeledet”), megfelelést biztosító kialakítás, véletlenszerű ellenőrzések    
A gyermekeknek szóló és a felhasználók sajátos jellemzőin alapuló célzott hirdetések tilalma    
Az ajánlórendszerek átláthatósága    
Az online hirdetések átláthatóságának biztosítása a felhasználók számára    
Kockázatkezelési kötelezettségek és válságelhárítás      
Külső és független ellenőrzés, belső megfelelőség és nyilvános elszámoltathatóság      
Lehetőség a felhasználók számára, hogy elutasítsák a profilkészítéssel személyre szabott tartalomajánlást      
Adatok megosztása a hatóságokkal és a kutatókkal      
Magatartási kódexek      
Együttműködés a válságreagálás terén      

Milyen következményekkel járnak az új kötelezettségek?

A digitális szolgáltatásokra vonatkozó jogi keret jelentősen javítja a jogellenes tartalmak eltávolítására és a felhasználók alapvető jogainak – többek között a véleménynyilvánítás szabadságának – hatékony védelmére szolgáló mechanizmusokat az interneten. Emellett megerősíti az online platformok közfelügyeletét, különösen azokét, amelyek látogatottsága az uniós lakosság körében meghaladja a 10%-ot.

 

A megerősített felügyelet konkrétan a következőket jelenti:

 • intézkedések a jogellenes online áruk, szolgáltatások vagy tartalmak ellen, ideértve azt a mechanizmust is, amely lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy megjelöljék az ilyen tartalmakat, a platformoknak pedig, hogy együttműködjenek a „megbízható bejelentőkkel”;
 • új kötelezettségek az üzleti felhasználók online piacokon való nyomon követhetőségére vonatkozóan, hogy könnyebb legyen azonosítani az illegális áruk értékesítőit, illetve hogy az online piacterek könnyebben tudják észszerű erőfeszítések révén véletlenszerűen ellenőrizni, hogy az ellenőrzött árukat és szolgáltatásokat illegális termékként azonosította-e bármely hivatalos adatbázis;
 • hatékony biztosítékok a felhasználóknak, beleértve annak a lehetőségét is, hogy adott esetben vitathassák a platformok tartalommoderáló döntéseit;
 • az online platformokon közzétett célzott hirdetések bizonyos típusainak tilalma (ha gyermekeknek szólnak, vagy ha különleges kategóriákba tartozó – például etnikai hovatartozásra, politikai nézetekre vagy szexuális irányultságra vonatkozó – személyes adatokat használnak fel);
 • intézkedések, melyek javítják az online platformok működésének, egyebek mellett az ajánlórendszerek algoritmusainak átláthatóságát;
 • kötelezettségek, melyek értelmében az óriásplatformoknak és a nagyon népszerű online keresőprogramoknak a rendszereikkel való visszaélés megelőzése érdekében kockázatalapú intézkedéseket kell hozniuk, és gondoskodniuk kell kockázatkezelési eljárásaik független ellenőrzéséről;
 • hozzáférés biztosítása a kutatóknak a legnagyobb platformok és a legnépszerűbb keresőprogramok fő adataihoz, hogy tanulmányozhassák, hogyan alakulnak ki a kiberkockázatok;
 • az online tér összetettségének megfelelő felügyeleti struktúra; melyet a tagállamok a digitális szolgáltatások új európai testületének támogatásával hoznak létre; az Európai Bizottság által az óriásplatformok esetében végzett felügyelet és jogérvényesítés.

Az új szabályokról dióhéjban

Melyek a következő lépések?

Azután, hogy hivatalosan elfogadják az uniós társjogalkotók, a jogszabály megjelenik az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és 20 nappal a közzétételét követően hatályba lép. A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály közvetlenül alkalmazandó lesz az EU egész területén – vagy 15 hónappal a hatálybalépést követően, vagy 2024. január 1-jétől, attól függően, hogy melyik következik be később. Az óriásplatformok és a nagyon népszerű online keresőprogramok esetében a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályt egy korábbi időponttól kell alkalmazni: alkalmazását négy hónappal azt követően kell megkezdeni, hogy a kérdéses platformokat és keresőprogramokat az óriásplatformok, illetve nagyon népszerű online keresőprogramok kategóriájába sorolták.

Dokumentumok