Bezpieczniejsze środowisko internetowe

Platformy internetowe można obecnie wykorzystać w złych celach – do rozpowszechniania nielegalnych treści, takich jak nawoływanie do nienawiści, treści terrorystyczne lub materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci, a także do sprzedaży towarów niebezpiecznych i podrobionych lub oferowania nielegalnych usług, narażając obywateli na szkody.

61 proc. ankietowanych obywateli UE twierdzi, że natknęli się w internecie na nielegalne treści, a 65 proc. uważa, że korzystanie z internetu nie jest bezpieczne (badanie Eurobarometr z 2018 r. )

child with smartphone

Co zmienia nowy akt o usługach cyfrowych:

 • łatwe i jasne sposoby zgłaszania nielegalnych treści, towarów lub usług na platformach internetowych
 • obowiązki platform w zakresie należytej staranności i surowsze przepisy dla bardzo dużych platform, gdzie odnotowywane są najpoważniejsze szkody
 • organy publiczne lepiej przygotowane do ochrony obywateli przez nadzór nad platformami i wspólne egzekwowanie przepisów w całej Unii

Lepsza ochrona konsumentów

Prawa podstawowe obywateli europejskich nie są obecnie odpowiednio chronione w internecie. Platformy mogą na przykład podjąć decyzję o usunięciu treści użytkowników bez informowania ich i bez zapewnienia im możliwości odwołania się od takiej decyzji. Ma to poważne konsekwencje, jeżeli chodzi o wolność wypowiedzi użytkowników.

92 proc. respondentów uważa, że przejrzystość ze strony usługodawców internetowych jest ważnym czynnikiem ochrony wolności wypowiedzi użytkowników (źródło: otwarte konsultacje publiczne na temat aktu o usługach cyfrowych).

Co zmienia nowy akt o usługach cyfrowych:

 • użytkownicy są informowani o usunięciu treści przez platformy i mogą to zakwestionować
 • użytkownicy będą mieli dostęp do mechanizmów rozstrzygania sporów we własnym kraju
 • przejrzyste warunki dla platform
 • większe bezpieczeństwo i więcej informacji, jeśli chodzi o faktycznych sprzedawców produktów kupowanych przez użytkowników
 • surowsze obowiązki dla bardzo dużych platform na poziomie ogólnej organizacji serwisu, jeśli chodzi o ocenę i ograniczanie ryzyka dla praw użytkowników – ograniczenie praw oraz szybkie rozpowszechnianie się bezprawnych i szkodliwych treści ma największy wpływ na użytkowników właśnie tych platform
 • dostęp do danych z platform dla upoważnionych naukowców na potrzeby zbadania zagrożeń społecznych i przestrzegania praw podstawowych

Silna pozycja obywateli i użytkowników

Platformy optymalizują obecnie sposób prezentacji informacji, aby przyciągać uwagę i generować zyski. Użytkownicy są jednak często nieświadomi tego, jak system dobiera treści i w jaki sposób są profilowani. Manipulowanie rekomendacjami i nadużywanie systemów reklamowych może prowadzić do niebezpiecznej dezinformacji i rozpowszechniania nielegalnych treści.

70 proc. respondentów uważa, że dezinformacja upowszechnia się przez manipulowanie algorytmami na platformach internetowych (źródło: otwarte konsultacje publiczne na temat aktu o usługach cyfrowych).

Co zmienia nowy akt o usługach cyfrowych:

 • przejrzystość zasad moderowania treści
 • zrozumiałe informacje na temat reklam i ukierunkowanych reklam: kto zamawia reklamę oraz w jaki sposób i dlaczego jest ona ukierunkowana na danego użytkownika
 • przejrzyste informacje na temat tego, dlaczego dane treści są polecane użytkownikom
 • prawo użytkowników do rezygnacji z rekomendacji treści w oparciu o profilowanie
 • przestrzeganie przez platformy kodeksów postępowania jako środek ograniczania ryzyka
 • lepszy dostęp do danych dla organów publicznych i naukowców w celu lepszego zrozumienia zjawiska wiralności w internecie z myślą o ograniczeniu związanych z tym zagrożeń społecznych

Wysokiej jakości usługi cyfrowe po niższej cenie

Systemowa rola kilku platform internetowych ma wpływ na życie miliardów użytkowników i milionów przedsiębiorstw w Europie. Niektóre firmy mają duży wpływ na rynki cyfrowe, kontrolują dostęp do nich i mają na nich ugruntowaną pozycję. Mogą one narzucać użytkownikom biznesowym i konsumentom niesprawiedliwe, twarde warunki.

60 proc. respondentów twierdzi, że konsumenci nie mają wystarczających możliwości wyboru ani alternatywnych rozwiązań, jeśli chodzi o korzystanie z platform internetowych (źródło: otwarte konsultacje publiczne na temat nowego narzędzia konkurencji).

Co zmienia nowy akt o rynkach cyfrowych:

 • zakaz nieuczciwych praktyk, otwarcie dla użytkowników biznesowych możliwości oferowania konsumentom większego wyboru innowacyjnych usług
 • lepsza interoperacyjność z usługami stanowiącymi alternatywę dla usług świadczonych przez strażników dostępu
 • ułatwienie możliwości zmiany platformy przez konsumentów, którzy chcą dokonać takiego wyboru
 • lepsze usługi i niższe ceny dla konsumentów