Een veilige plek online

Tegenwoordig worden onlineplatforms vaak misbruikt om schadelijke illegale inhoud zoals haatzaaiende uitlatingen, terroristische berichten of kinderporno te verspreiden, om gevaarlijke of nagemaakte producten te verkopen of om illegale diensten aan te bieden.

61% van de ondervraagde EU-burgers zegt wel eens illegale online-inhoud te zijn tegengekomen, en 65% vindt dat het internet niet veilig is (Eurobarometer-enquête van 2018)

kind met smartphone

Wat verandert er door de nieuwe wet inzake digitale diensten?

 • Gemakkelijke en duidelijke manieren om illegale inhoud, goederen of diensten op onlineplatforms te melden
 • Een zorgplicht voor platforms, die overigens strenger is voor zeer grote platforms, waar de grootste schade optreedt
 • Autoriteiten worden beter toegerust om burgers te beschermen door toezicht op platforms en gezamenlijke handhaving van de regels in de hele EU

Beter beschermde consumenten

De grondrechten van de Europese burgers worden online onvoldoende beschermd. Platforms kunnen bijvoorbeeld besluiten om inhoud van gebruikers te verwijderen, zonder deze hiervan op de hoogte te stellen of een mogelijkheid van verhaal te bieden. Dit heeft grote gevolgen voor de vrijheid van meningsuiting van de gebruikers.

92% van de respondenten vindt transparantie van dienstverleners belangrijk voor de vrijheid van meningsuiting (openbare raadpleging over de wet inzake digitale diensten)

Wat verandert er door de nieuwe wet inzake digitale diensten?

 • Gebruikers moeten worden geïnformeerd over de verwijdering van inhoud door platforms en er bezwaar tegen kunnen maken.
 • Gebruikers krijgen toegang tot geschillenbeslechting in hun eigen land
 • Transparante voorwaarden voor platforms
 • Meer veiligheid en duidelijkheid over de echte verkopers van producten
 • Strengere beoordelings- en risicobeperkingsverplichtingen voor zeer grote onlineplatforms, waar de kans op virale verspreiding het grootst is en de meeste gevolgen heeft
 • Toegang van erkende onderzoekers tot platformdata zodat zij inzicht kunnen krijgen in de risico’s voor de samenleving en de grondrechten

Mondige burgers en gebruikers

Platforms optimaliseren de presentatie van informatie om aandacht te trekken en inkomsten te genereren, maar hun gebruikers weten niet hoe die platforms inhoud sorteren en hen profileren. Door manipulatie van aanbevelingssystemen en misbruik van reclamesystemen kan gevaarlijke desinformatie en illegale inhoud worden verspreid.

70% van de respondenten denkt dat via onlineplatforms op die manier desinformatie wordt verspreid(openbare raadpleging over de wet inzake digitale diensten)

Wat verandert de nieuwe wet inzake digitale diensten?

 • Transparantie van de regels voor het modereren van inhoud
 • Nuttige informatie over reclame en gerichte advertenties: wie de advertentie betaalde, hoe en waarom deze afgestemd is op een gebruiker
 • Duidelijke informatie over de vraag waarom inhoud wordt aanbevolen aan gebruikers
 • Het recht van gebruikers om af te zien van aanbevelingen van producten of diensten op basis van profilering
 • Gedragscodes voor platforms
 • Betere toegang tot platformdata voor autoriteiten en onderzoekers, om beter te begrijpen hoe inhoud viraal kan gaan en welke gevolgen dat heeft, en om de maatschappelijke risico’s te kunnen beperken

Digitale diensten van hoge kwaliteit tegen lagere prijzen

Enkele onlineplatforms beïnvloeden het leven van miljarden gebruikers en de activiteiten van miljoenen bedrijven in Europa. Sommige daarvan hebben een enorme impact op de digitale markten, controleren er de toegang toe, en zijn er volledig mee verweven. Zij kunnen oneerlijke "take it-or-leave-it"-voorwaarden opleggen, zowel aan zakelijke gebruikers als aan consumenten.

60% van de respondenten zegt dat consumenten onvoldoende keuzes en alternatieven hebben met betrekking tot onlineplatforms (openbare raadpleging over een nieuw concurrentie-instrument)

Wat verandert er door de nieuwe wet inzake digitale markten?

 • Verbod op oneerlijke praktijken, waardoor zakelijke gebruikers consumenten meer keuzemogelijkheden voor innovatieve diensten kunnen bieden
 • Betere interoperabiliteit met diensten die een alternatief vormen voor gatekeepers
 • Consumenten kunnen makkelijker van platform veranderen
 • Betere dienstverlening en lagere prijzen voor consumenten