Ασφαλέστερο διαδικτυακό περιβάλλον

Σήμερα οι διαδικτυακές πλατφόρμες μπορούν να χρησιμοποιηθούν καταχρηστικά για τη διάδοση παράνομου περιεχομένου, όπως είναι η ρητορική μίσους, τρομοκρατικό περιεχόμενο ή υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, καθώς και για την πώληση επικίνδυνων εμπορευμάτων και παραποιημένων προϊόντων, ή για την παροχή παράνομων υπηρεσιών, εις βάρος των πολιτών.

Το 61 % των ερωτηθέντων πολιτών της ΕΕ δηλώνουν ότι έχουν εντοπίσει παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο και το 65 % δηλώνουν ότι δεν πιστεύουν ότι το διαδίκτυο είναι ασφαλές για χρήση (σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου του 2018)
child with smartphone

Τι αλλάζει με τη νέα νομοθετική πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες:

 • Εύκολοι και σαφείς τρόποι αναφοράς παράνομου περιεχομένου, παράνομων αγαθών ή υπηρεσιών σε διαδικτυακές πλατφόρμες
 • Υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας για τις πλατφόρμες και αυστηρότερες υποχρεώσεις για τις πολύ μεγάλες πλατφόρμες, όπου σημειώνονται οι σοβαρότεροι κίνδυνοι
 • Οι αρχές θα διαθέτουν καλύτερα εφόδια για την προστασία των πολιτών μέσω της εποπτείας των πλατφορμών και της από κοινού επιβολής των κανόνων στην Ένωση

Καλύτερη προστασία των καταναλωτών

Σήμερα, η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών στο διαδίκτυο δεν είναι επαρκής. Οι πλατφόρμες μπορούν, για παράδειγμα, να αποφασίζουν να διαγράφουν το περιεχόμενο των χρηστών, χωρίς να τους ενημερώνουν και χωρίς να παρέχουν δυνατότητα αμφισβήτησης της απόφασης αυτής. Αυτό έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ελευθερία του λόγου των χρηστών.

Το 92 % εκείνων που απάντησαν πιστεύουν ότι η διαφάνεια από την πλευρά των παρόχων υπηρεσιών είναι σημαντική για την προστασία της ελευθερίας έκφρασης των χρηστών (σύμφωνα με την έκθεση για την ανοικτή δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη νομοθετική πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες)

Τι αλλάζει με τη νέα νομοθετική πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες:

 • Οι χρήστες ενημερώνονται σχετικά και μπορούν να αμφισβητούν την αφαίρεση περιεχομένου από τις πλατφόρμες
 • Οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση σε μηχανισμούς επίλυσης διαφορών στη χώρα τους
 • Διαφανείς όροι και προϋποθέσεις για τις πλατφόρμες
 • Περισσότερη ασφάλεια και καλύτερη γνώση των πραγματικών πωλητών των προϊόντων που αγοράζουν οι χρήστες
 • Αυστηρότερες υποχρεώσεις για τις πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες να αξιολογούν και να μετριάζουν τους κινδύνους στο επίπεδο της συνολικής οργάνωσης των υπηρεσιών τους για τα δικαιώματα των χρηστών, όπου οι περιορισμοί των δικαιωμάτων και οι κίνδυνοι της ταχείας εξάπλωσης παράνομου ή επιβλαβούς περιεχομένου έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο
 • Μηχανισμοί ταχείας αντιμετώπισης κρίσεων με πρόσθετα μέτρα διαχείρισης κινδύνου για τις κρίσεις δημόσιας υγείας και τις κρίσεις ασφάλειας
 • Νέα μέτρα προστασίας για τους ανήλικους
 • Απαγορεύσεις στοχευμένων διαφημίσεων σε διαδικτυακές πλατφόρμες που απευθύνονται σε ανήλικους ή χρησιμοποιούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα
 • Πρόσβαση σε δεδομένα πλατφορμών για ερευνητές, προκειμένου αυτοί να κατανοήσουν τους κινδύνους για την κοινωνία και τα θεμελιώδη δικαιώματα

Ενδυναμωμένοι πολίτες και χρήστες

Σήμερα, οι πλατφόρμες βελτιστοποιούν τους τρόπους με τους οποίους αναπαράγονται οι πληροφορίες, ώστε να προσελκύσουν την προσοχή και να αυξήσουν τα έσοδά τους· ωστόσο, οι χρήστες τους συχνά δεν γνωρίζουν ούτε πώς τα συστήματά των πλατφορμών διαχωρίζουν το περιεχόμενο, ούτε πώς καταρτίζουν τα προφίλ τους. Η παραποίηση των συστημάτων συστάσεων και η κατάχρηση των διαφημιστικών συστημάτων πυροδοτούν την επικίνδυνη παραπληροφόρηση και τη διάδοση παράνομου περιεχομένου.

Το 70 % εκείνων που απάντησαν πιστεύουν ότι η παραπληροφόρηση διαδίδεται με την παρέμβαση επί αλγοριθμικών διαδικασιών σε διαδικτυακές πλατφόρμες (σύμφωνα με την έκθεση για την ανοικτή δημόσια διαβούλευση σχετικά με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες)

Τι αλλάζει με τη νέα νομοθετική πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες:

 • Οι πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες και οι πολύ μεγάλες μηχανές αναζήτησης θα πρέπει να σχεδιάζουν τα συστήματά τους με τρόπο ώστε να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους παραπληροφόρησης
 • Ανεξάρτητος έλεγχος της διαχείρισης κινδύνου που εφαρμόζουν, μεταξύ άλλων για τα αλγοριθμικά συστήματά τους
 • Διαφάνεια των κανόνων σχετικά με τον έλεγχο περιεχομένου
 • Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη διαφήμιση και τις στοχευμένες διαφημίσεις: ποιος χρηματοδότησε τη διαφήμιση, πώς και γιατί η διαφήμιση απευθύνεται στον χρήστη. Απαγόρευση ορισμένων στοχευμένων διαφημίσεων. 
 • Σαφείς πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους γίνονται προτάσεις περιεχομένου στους χρήστες
 • Δικαίωμα των χρηστών να ζητήσουν εξαίρεση από προτάσεις περιεχομένου που βασίζονται στην κατάρτιση προφίλ
 • Καλύτερη πρόσβαση των αρμόδιων αρχών και ερευνητών στα δεδομένα, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της ταχείας εξάπλωσης περιεχομένου στο διαδίκτυο και των επιδράσεών της, με γνώμονα τη μείωση των κινδύνων για την κοινωνία
 • Συμμετοχή των πλατφορμών σε κώδικες πρακτικής για τον μετριασμό των κινδύνων τους

Ποιοτικές ψηφιακές υπηρεσίες με χαμηλότερες τιμές

Ο συστημικός ρόλος ορισμένων διαδικτυακών πλατφορμών επηρεάζει τη ζωή δισεκατομμυρίων χρηστών και εκατομμυρίων εταιρειών στην Ευρώπη. Ορισμένες εταιρείες έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις ψηφιακές αγορές, στις οποίες είναι εδραιωμένες, και ελέγχουν την πρόσβαση σε αυτές. Μπορούν να επιβάλλουν άδικους, μη διαπραγματεύσιμους όρους τόσο στους επιχειρηματικούς χρήστες όσο και στους καταναλωτές.

Το 60 % εκείνων που απάντησαν δηλώνουν ότι οι καταναλωτές δεν έχουν επαρκείς επιλογές και εναλλακτικές λύσεις όσον αφορά τις διαδικτυακές πλατφόρμες (σύμφωνα με την έκθεση για την ανοικτή δημόσια διαβούλευση σχετικά με ένα νέο εργαλείο στον τομέα του ανταγωνισμού)

Τι αλλάζει με τη νέα νομοθετική πράξη για τις ψηφιακές αγορές:

 • Απαγόρευση αθέμιτων πρακτικών, δυνατότητα να προσφέρουν οι επιχειρηματικοί χρήστες περισσότερες επιλογές καινοτόμων υπηρεσιών στους καταναλωτές
 • Υψηλότερο επίπεδο διαλειτουργικότητας με υπηρεσίες εναλλακτικές των υπηρεσιών ελεγκτών πρόσβασης
 • Μεγαλύτερη ευκολία για τους καταναλωτές να αλλάζουν πλατφόρμες, εφόσον το επιθυμούν
 • Υπηρεσίες καλύτερης ποιότητας και χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές