Et sikrere onlinemiljø

I dag kan onlineplatforme misbruges til at sprede ulovligt indhold såsom hadefuld tale, terrorrelateret indhold eller materiale, der viser seksuelt misbrug af børn, samt sælge farlige varer og varemærkeforfalskede produkter eller tilbyde ulovlige tjenester, der udsætter borgerne for skade.

61 % af de adspurgte EU-borgere siger, at de er stødt på ulovligt indhold på nettet, og 65 % siger, at de ikke mener, at internettet er sikkert at bruge (Eurobarometerundersøgelse fra 2018)

child with smartphone

Det ændres med den nye retsakt om digitale tjenester:

 • Nemme og klare metoder til indberetning af ulovligt indhold, ulovlige varer eller ulovlige tjenester på onlineplatforme
 • Forpligtelser til rettidig omhu for platforme og strengere forpligtelser for meget store platforme, hvor de alvorligste skader opstår
 • Myndighederne vil være bedre rustet til at beskytte borgerne ved at føre tilsyn med platforme og håndhæve reglerne i hele Unionen

Bedre forbrugerbeskyttelse

I dag er de europæiske borgeres grundlæggende rettigheder ikke tilstrækkeligt beskyttet online. Platforme kan f.eks. beslutte at slette brugernes indhold uden at informere brugeren eller give mulighed for klageadgang. Dette har store konsekvenser for brugernes ytringsfrihed.

92 % af respondenterne mener, at gennemsigtighed fra tjenesteudbydere er vigtig for at beskytte brugernes ytringsfrihed (åben offentlig høring om retsakten om digitale tjenester)

Det ændres med den nye retsakt om digitale tjenester:

 • Brugerne informeres om og kan anfægte platformenes fjernelse af indhold
 • Brugerne vil få adgang til tvistbilæggelsesordninger i deres eget land
 • Gennemsigtige vilkår og betingelser for platforme
 • Større sikkerhed og bedre kendskab til de reelle sælgere af produkter, som brugerne køber
 • Strengere forpligtelser for meget store onlineplatforme til at vurdere og afbøde risici på deres tjenesters overordnede organisationsniveau vedrørende brugernes rettigheder, hvor begrænsninger af rettigheder og risiko for viral spredning af ulovligt eller skadeligt indhold er mest virkningsfulde
 • Adgang til platformsdata for særligt godkendte forskere for at forstå risici for samfundet og de grundlæggende rettigheder

Handlekraftige borgere og brugere

I dag optimerer platformene præsentationen af oplysninger for at fange opmærksomhed og skabe indtægter, men deres brugere er ofte uvidende om, hvordan systemerne sorterer indhold, og hvordan platformene profilerer dem. Manipulation af anbefalingssystemer og misbrug af reklamesystemer kan give næring til farlig desinformation og udbredelse af ulovligt indhold.

70 % af respondenterne mener, at desinformation spredes ved at manipulere algoritmiske processer på onlineplatforme (åben offentlig høring om retsakten om digitale tjenester)

Det ændres med den nye retsakt om digitale tjenester:

 • Gennemsigtighed i reglerne for indholdsmoderation
 • Meningsfulde oplysninger om reklamer og målrettede annoncer: Hvem sponsorerede annoncen, hvordan og hvorfor er den rettet mod en bruger
 • Klar information om, hvorfor indhold anbefales til brugerne
 • Brugernes ret til at fravælge indholdsmæssige anbefalinger baseret på profilering
 • Platformenes deltagelse i adfærdskodekser som en foranstaltning til at mindske deres risici
 • Bedre adgang til data for myndigheder og forskere for bedre at forstå viral onlineudbredelse og virkninger heraf med henblik på at mindske de samfundsmæssige risici

Digitale tjenester af høj kvalitet til lavere priser

Nogle få onlineplatformes systemiske rolle påvirker livet for milliarder af brugere og millioner af virksomheder i Europa. Nogle virksomheder har stor indflydelse på, kontrollerer adgangen til og er dybt impliceret i digitale markeder. De kan pålægge både deres erhvervsbrugere og forbrugerne urimelige take-it-or-leave-it-betingelser.

60 % af respondenterne siger, at forbrugerne ikke har tilstrækkelige valgmuligheder og alternativer med hensyn til onlineplatforme (åben offentlig høring om et nyt konkurrenceværktøj)

Det ændres med den nye retsakt om digitale markeder:

 • Forbud mod urimelig praksis, der giver erhvervsbrugere mulighed for at tilbyde forbrugerne flere valgmuligheder med hensyn til innovative tjenester
 • Bedre interoperabilitet med tjenester, der er alternativer til gatekeepernes
 • Lettere muligheder for forbrugerne til at skifte platforme, hvis de ønsker det
 • Bedre tjenester og lavere priser for forbrugerne