Innovatieve opschaling van onlineplatforms in de EU

 • Er zijn meer dan 10 000 onlineplatforms in de EU.
 • 90% daarvan zijn
  kleine en middelgrote ondernemingen

Digitale diensten in de EU hebben momenteel te maken met 27 verschillende nationale regelgevingen. Alleen de grootste bedrijven kunnen de daaruit voortvloeiende nalevingskosten dragen.

Wat verandert er door de nieuwe wet inzake digitale diensten?

 • Dezelfde regels zullen in de hele EU gelden en de basis vormen voor de groei en bloei van een grote interne markt voor digitale diensten. De grensoverschrijdende digitale handel in de eengemaakte markt zal naar verwachting tot 2% toenemen. 
 • Kleine spelers krijgen de rechtszekerheid die ze nodig hebben om diensten te ontwikkelen en gebruikers te beschermen tegen illegale activiteiten en zij zullen kunnen steunen op normen en richtsnoeren.
 • Kleine en micro-ondernemingen worden vrijgesteld van de verplichtingen die het meest kosten, maar zijn vrij om de beste praktijken toe te passen om beter te kunnen concurreren.

Bloeiende legitieme bedrijven

61% van de respondenten van een Eurobarometer-enquête zegt wel eens illegale online-inhoud te zijn tegengekomen, en 66,5% vindt dat het internet niet veilig is.

Door illegale online-activiteiten aan te pakken, kunnen bonafide online-bedrijven floreren.

Wat verandert er door de nieuwe wet inzake digitale diensten?

 • De negatieve prikkels waardoor bedrijven niet vrijwillig maatregelen nemen die hun gebruikers beschermen tegen illegale inhoud, goederen of diensten, verdwijnen.
 • Bedrijven zullen gebruikmaken van nieuwe eenvoudige en doeltreffende mechanismen om illegale inhoud en goederen te signaleren die inbreuk maken op hun rechten, waaronder intellectuele-eigendomsrechten, of die op oneerlijke wijze concurreren.
 • Bedrijven kunnen ook "trusted flaggers" van illegale inhoud of goederen worden, met speciale prioriteitsprocedures en in nauwe samenwerking met platforms.

Mondige kleine, middelgrote en startende bedrijven

 • 40% van de bedrijven die hun producten online verkopen, doet dat via online-markten,
  zo blijkt uit een Eurostat-enquête (2019)

Kleine, middelgrote en startende bedrijven zijn voor de rangschikking en bekendmaking van hun inhoud afhankelijk van de voorwaarden van grote platforms en de wijze waarop hun communicatiekanalen via platforms worden gemodereerd. Bedrijven hebben geen toegang tot data over hun klanten die afkomstig zijn van hun activiteiten op een gatekeeper-platform, terwijl zij die data wel nodig hebben om hun marktstrategie aan te passen. Dit is problematisch voor bedrijven die rechtstreeks concurreren met een gatekeeper die dergelijke gegevens in zijn eigen belang kan gebruiken.

laptop, smartphone en balpen

Wat verandert er door de nieuwe regels?

 • De wet inzake digitale diensten zal de interne processen van onlineplatforms transparanter maken en beter geïnformeerde zakelijke beslissingen mogelijk maken.
 • De wet inzake digitale markten zal bedrijven toegang verlenen tot bepaalde data die in het bezit zijn van gatekeepers. Zij zullen ook kunnen kiezen tussen verschillende platforms om hun diensten of producten aan te bieden. Zij krijgen ook meer mogelijkheden om over te stappen en diensten te combineren.

Een eerlijke en evenwichtige interne markt

Gatekeepers spelen soms een dubbele rol en bevoordelen hun eigen diensten, waardoor bedrijven die van hen afhankelijk zijn om consumenten te bereiken, worden uitgesloten. Dit beperkt de keuzemogelijkheden voor bedrijven, ondermijnt de kwaliteit van de dienstverlening en verhoogt de prijzen voor de consument.

88% van de bedrijven en commerciële gebruikers kreeg al te maken met oneerlijke handelsvoorwaarden
op grote platforms. (openbare raadpleging over een nieuw concurrentie-instrument)

Wat verandert er door de nieuwe wet inzake digitale markten?

 • Er komen nieuwe kansen voor bedrijven, die zullen kunnen innoveren en op voet van gelijkheid concurreren met de eigen diensten van gatekeepers.
 • Consumenten zullen de beste beschikbare opties kunnen zien en niet alleen die welke de gatekeepers hun willen laten zien.

Meer rechtszekerheid voor bedrijven

Gatekeeper-platforms kunnen optreden als particuliere regelgevers die eenzijdig voorwaarden opleggen aan hun zakelijke gebruikers.

Wat verandert er door de nieuwe wet inzake digitale markten?

 • Commerciële gebruikers zullen weten wat zij van gatekeepers kunnen verwachten.
 • Gatekeepers zullen goed weten welke verplichtingen zij hebben.
 • Duidelijke procedurele regels zullen zorgen voor snelle beslissingen die snel voordelen opleveren, zowel voor commerciële gebruikers als voor consumenten.

Meer concurrentie op de markten

Er is een ongekende concentratie van economische macht op digitale markten:

 • zeven van de tien grootste bedrijven ter wereld
  zijn actief op digitale markten

Grote onlineplatforms die bemiddelen tussen bedrijven en consumenten, groeien exponentieel. Zij hebben honderden miljoenen gebruikers (zowel bedrijven als burgers/consumenten). Nieuwe marktdeelnemers die digitale markten waarop een gatekeeper actief is willen betreden of er willen uitbreiden, kunnen het uiterst moeilijk vinden om zonder toegang tot een voldoende grote gebruikersbasis een aantal van de inherente belemmeringen te overwinnen.

Wat verandert er door de nieuwe wet inzake digitale markten?

 • Bedrijven krijgen toegang tot meer informatie over hoe hun producten of diensten op platforms van derden presteren.
 • Geen oneerlijke bevoordeling van de eigen diensten en producten van gatekeepers boven die van andere bedrijven op hetzelfde platform
 • Bedrijven zullen gemakkelijker consumenten kunnen aantrekken die niet meer kunnen worden weggehouden door gatekeeper-platforms
 • Voor kleinere bedrijven en nieuwkomers wordt het makkelijker om te groeien en uit te breiden, en om met gatekeepers te concurreren.
 • Meer concurrentie zal naar verwachting leiden tot een groter innovatiepotentieel bij kleinere bedrijven en tot een betere dienstverlening, wat goed is voor de consumenten.

De wet inzake digitale markten zal naar verwachting leiden tot een consumptiegroei van ongeveer 13 miljard euro. Meer kansen voor een verscheidenheid aan marktdeelnemers zullen leiden tot meer investeringen van hun kant. Dit zal naar verwachting leiden tot een economische groei met 12 tot 23 miljard euro.

Meer banen

De gatekeepers zijn noodzakelijk op de Europese interne markt. Het zijn platforms die een aanzienlijke impact hebben op de interne markt, en die commerciële gebruikers met hun klanten verbinden. Gatekeepers hebben een vaste en duurzame marktpositie en zullen die naar verwachting behouden.

Wat verandert er door de nieuwe wet inzake digitale markten?

 • Er zullen startende en nieuwe bedrijven ontstaan, die groeien en nieuwe banen creëren dankzij een gelijk speelveld.