Az innovatív online platformok térnyerésének előmozdítása az EU-ban

 • Több mint 10 000 platform működik az Európai Unióban.
 • Ezeknek a 90%-a
  kis- és középvállalkozás.

A digitális szolgáltatóknak az EU-ban jelenleg 27 különböző nemzeti szabályrendszert kell figyelembe venniük. Csak a legnagyobb vállalatok tudják fedezni az ebből adódó jogszabály-megfelelési költségeket.

Milyen változásokat hoz a digitális szolgáltatásokról szóló új jogszabály?

 • Egységes szabályrendszert alakít ki az egész EU-ra vonatkozóan, amelynek alapján a digitális szolgáltatások belső piaca nagyra nőhet és virágozhat. A határokon átívelő digitális kereskedelem a várakozások szerint akár 2%-kal is növekedhet az egységes piacon.
 • A kisebb szereplők jogbiztonságot élvezhetnek, ami elősegíti, hogy szolgáltatásokat fejlesszenek ki és megvédjék a felhasználókat a jogellenes tevékenységekkel szemben, munkájukat pedig szabványok, magatartási kódexek és iránymutatások fogják segíteni.
 • A kis- és mikrovállalkozások mentesülnek a legköltségesebb kötelezettségek alól, ugyanakkor lehetőséget kapnak arra, hogy versenyelőny megszerzése céljából önkéntes alapon alkalmazzák a bevált módszereket.
 • A vállalkozásnövekedés támogatása: a kisvállalkozásokra vonatkozó mentességek további 12 hónapig érvényben maradnak azt követően, hogy a vállalkozások forgalmának és személyzetének bővülése meghaladja azokat a határértékeket, amelyek alapján a cégek kisvállalkozásnak minősülnek. 

A jogszerű magatartás kifizetődik

A jogellenes online tartalmakról szóló Eurobarométer felmérés szerint a válaszadók 61%-a találkozott már jogellenes tartalommal az interneten, 66,5%-uk pedig úgy véli, hogy az internet nem biztonságos a felhasználók számára.

A jogellenes online tevékenységek és termékek elleni fellépés révén a jogszerűen működő vállalkozások növelhetik saját eredményességüket.

Milyen változásokat hoz a digitális szolgáltatásokról szóló új jogszabály?

 • Megszünteti azokat a tényezőket, amelyek visszatartják a vállalkozásokat attól, hogy felhasználóik védelme érdekében önkéntes alapon intézkedéseket hozzanak a jogellenes tartalmakkal, árukkal és szolgáltatásokkal szemben.
 • Egyszerű és hatékony új mechanizmusokat vezet be, melyek révén a vállalkozások megjelölhetik azokat a jogellenes tartalmakat és árukat, amelyek sértik a jogaikat, ideértve a szellemitulajdon-jogokat is, illetve amelyek a tisztességtelenül versenyeznek az online térben.
 • Lehetővé teszi, hogy a vállalkozások – a platformokkal szorosan együttműködve – a jogellenes tartalmak és áruk „megbízható bejelentőivé” váljanak külön ezt a célt szolgáló elsőbbségi eljárások révén.
 • Szigorúbb kötelezettségeket ír elő a piacterek számára, hogy visszatartó erejű intézkedéseket alkalmazzanak, például az „ismerd az üzleti ügyfeledet” elv alapján, észszerű erőfeszítéseket tegyenek a szolgáltatásuk keretében értékesített termékek véletlenszerű ellenőrzésére, illetve új technológiákat vezessenek be a termékek nyomonkövethetősége érdekében.

Helyzetbe hozott kkv-k és induló vállalkozások

 • Az online értékesítést végző vállalkozások 40%-a online piactereken árulja termékét
  az Eurostat 2019. évi adatai szerint.

A kkv-k és az induló vállalkozások tartalmainak rangsorolása és reklámozása, valamint a platformokon keresztül működtetett kommunikációs csatornáik moderálása a nagy platformok által megszabott szerződési feltételektől függ. A vállalkozások nem férnek hozzá az ügyfeleikkel kapcsolatos, az ügyfeleik által az ún. kapuőr szerepét betöltő platformokon folytatott tevékenység során létrejött adatokhoz, noha pontosan ezek az adatok tennék lehetővé a számukra, hogy üzleti stratégiájukat szükség esetén módosítsák. Ez megnehezíti azoknak a vállalkozásoknak a helyzetét, amelyek közvetlen versenytársai az érintett kapuőr platformoknak, hiszen az utóbbiak saját javukra tudják hasznosítani a kérdéses adatokat.

laptop smartphone and bic

Milyen változásokat hoznak az új szabályok?

 • A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály átláthatóbbá fogja tenni az online platformok belső eljárásait, és lehetővé teszi a vállalkozásoknak, hogy megalapozottabb üzleti döntéseket hozzanak.
 • A digitális piacokról szóló jogszabály hozzáférést fog biztosítani a vállalkozásoknak a kapuőrök birtokában lévő adatok egy részéhez. A vállalkozásoknak arra is lehetőségük lesz, hogy megválasszák, a különböző platformok közül melyiken kívánják szolgáltatásaikat és termékeiket értékesíteni. Ezenfelül egyszerűbb lesz a számukra, hogy szükségleteiknek megfelelően más szolgáltatásokra váltsanak, vagy különböző szolgáltatásokat kombináljanak.

Tisztességes és kiegyensúlyozott belső piac

A kapuőrök néha kettős szerepet töltenek be, és saját szolgáltatásaikat részesítik előnyben, ezáltal kizárva a versenyből azokat az üzleti felhasználóikat, akik tőlük függve, rajtuk keresztül érik el a fogyasztókat. Ez csökkenti a vállalkozások rendelkezésére álló lehetőségeket, alááshatja a szolgáltatások minőségét, és emelheti a fogyasztói árakat.

Az új versenyjogi eszközről szóló nyilvános konzultáció eredménye azt mutatja, hogy a vállalkozások és az üzleti felhasználók 88%-a szembesült már tisztességtelen kereskedelmi feltételekkel a nagy platformokon.

Milyen változásokat hoz a digitális piacokról szóló új jogszabály?

 • Új lehetőségeket biztosít a vállalkozások számára ahhoz, hogy innovatív tevékenységet folytassanak, és azonos feltételek mellett keljenek versenyre a kapuőrök saját szolgáltatásaival.
 • Lehetővé teszi, hogy a fogyasztók felmérhessék, melyek a legjobb lehetőségek, és ne csak azokról a lehetőségekről értesüljenek, amelyekre a kapuőrök fel akarják hívni a figyelmüket.

Nagyobb jogbiztonság a vállalkozások számára

A kapuőr platformok – annak ellenére, hogy magánszereplők – jelenleg erős pozíciójukból eredően szabályozóként léphetnek fel, és egyoldalú feltételeket írhatnak elő üzleti felhasználóik számára.

Milyen változásokat hoz a digitális piacokról szóló új jogszabály?

 • Az üzleti felhasználók tudni fogják, mire számíthatnak a kapuőrökkel folytatott interakció során.
 • A kapuőrök számára egyértelmű lesz, milyen kötelezettségeknek kell eleget tenniük.
 • Az egyértelműen meghatározott eljárási szabályok gyors döntéshozatalt biztosítanak, ami azonnali előnyökkel jár mind az üzleti felhasználók, mind a fogyasztók számára.

Versenynek teret adó piacok

A digitális piacokon soha nem látott szintet ért el a gazdasági erőkoncentráció:

 • A világ 10 legnagyobb vállalata közül 7
  digitális piaci szereplő.

A vállalkozások és a fogyasztók között közvetítőként működő nagy online platformok exponenciális ütemben növekednek. Ezek a platformok több száz millió felhasználóval (vállalkozásokkal és polgárokkal/fogyasztókkal) rendelkeznek. Előfordulhat, hogy azoknak az új piaci szereplőknek a számára, akik olyan digitális piacokra kívánnak belépni vagy olyan digitális piacokon kívánnak terjeszkedni, ahol kapuőr van jelen, kellően nagy felhasználói bázis hiányában rendkívül nehéz legyőzni egyes, a piacra lépést, illetve a terjeszkedést hátráltató belső akadályokat.

Milyen változásokat hoz a digitális piacokról szóló új jogszabály?

 • Lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy több információhoz jussanak hozzá arról, hogyan teljesítenek termékeik és szolgáltatásaik harmadik felek platformjain.
 • A kapuőrök a jövőben nem rangsorolhatják tisztességtelen módon előbbre saját termékeiket és szolgáltatásaikat a platformjaikon termékeket és szolgáltatásokat kínáló más vállalkozások kínálatához képest.
 • A vállalkozások könnyebben tudnak majd ügyfelekre szert tenni, mert a kapuőrök „nem ejthetik túszul” a fogyasztókat.
 • Az új szabályoknak köszönhetően a kisebb vállalkozások és az új belépők könnyebben tudnak majd növekedni, terjeszkedni és a kapuőr platformokkal versenyre kelni.
 • A verseny élénkülése várhatóan növelni fogja az innovációs potenciált a kisebb vállalkozások körében, és a szolgáltatás minőségét is javítani fogja, ami nagyobb fogyasztói jólétet eredményez.

 

A digitális piacokról szóló jogszabály várhatóan mintegy 13 milliárd euró összegű fogyasztói többletet generál majd. A piaci szereplők széles köre számára bővülni fognak az üzleti lehetőségek, aminek hatására ezek a szereplők több beruházást valósítanak majd meg. Ez várhatóan 12–23 milliárd euró nagyságrendű gazdasági növekedést fog eredményezni.

Több munkahely

Az európai belső piacra szükségszerűen a kapuőrökön keresztül vezet az út. Ezek olyan platformok, amelyek jelentős hatást gyakorolnak a belső piacra, fontos szerepet játszanak abban, hogy az üzleti felhasználók elérjék ügyfeleiket, és piaci pozíciójuk hosszú távon is stabil, vagy stabilnak ígérkezik.

Milyen változásokat hoz a digitális piacokról szóló új jogszabály?

 • Az egyenlő versenyfeltételek ösztönözni fogják a vállalkozásindítást és a vállalkozások növekedését, ami új munkahelyek létrejöttét eredményezi.