Cine sunt controlorii fluxului de informație?

Actul legislativ privind piețele digitale (APD) stabilește un set de criterii obiective strict definite pentru a califica o mare platformă online drept „controlor al fluxului de informație”. În acest fel, APD poate să rămână concentrat pe problema pe care intenționează să o rezolve în ceea ce privește marile platforme online sistemice.

Aceste criterii vor fi îndeplinite dacă o întreprindere:

  • are o poziție economică puternică, un impact semnificativ asupra pieței interne și este activă în mai multe țări din UE
  • are o poziție de intermediere puternică, adică face legătura între un număr mare de utilizatori și de întreprinderi
  • deține (sau este pe punctul de a avea) o poziție solidă și durabilă pe piață (întreprinderea este stabilă în timp dacă îndeplinește cele două criterii de mai sus în fiecare dintre ultimele trei exerciții financiare)

Care sunt avantajele Actului legislativ privind piețele digitale?

3 persons holding their phones
  • Întreprinderile utilizatoare care depind de controlorii fluxului de informație pentru a-și oferi serviciile pe piața unică vor beneficia de un mediu de afaceri mai echitabil.
  • Inovatorii și startup-urile tehnologice vor avea noi oportunități de a concura și de a inova în mediul platformelor online, fără a trebui să respecte clauze și condiții inechitabile care le limitează dezvoltarea.
  • Consumatorii vor avea la dispoziție servicii mai numeroase și mai bune, mai multe oportunități de a-și schimba furnizorul, dacă doresc acest lucru, acces direct la servicii și prețuri mai echitabile.
  • Controlorii fluxului de informație vor avea în continuare posibilitatea de a inova și de a oferi noi servicii. Doar că nu vor putea să recurgă la practici neloiale față de întreprinderile utilizatoare și față de clienții care depind de ei pentru a obține avantaje necuvenite.

Ce înseamnă acest lucru pentru controlorii fluxului de informație?

Noile norme vor stabili obligații și limite pentru controlorii fluxului de informație, pe care aceștia vor trebui să le respecte în activitățile lor zilnice.

Exemple de obligații – Platformele cu rol de controlor al fluxului de informație vor trebui:

Tick să le permită terților să interopereze cu serviciile proprii ale controlorului în unele situații specifice;
Tick să le permită întreprinderilor utilizatoare accesul la datele pe care le generează când utilizează platforma controlorului fluxului de informație;
Tick să pună la dispoziția întreprinderilor care fac publicitate pe platforma lor instrumentele și informațiile necesare pentru ca agențiile de publicitate și editorii să poată efectua propria verificare independentă a anunțurilor lor publicitare găzduite de controlorul fluxului de informație;
Tick să le permită întreprinderilor utilizatoare să își promoveze oferta și să încheie contracte cu clienții lor în afara platformei controlorului fluxului de informație.

Exemple de interdicții – Platformele cu rol de controlor al fluxului de informație nu vor mai putea:

Don't să avantajeze, ca ierarhizare, serviciile și produsele pe care le propun chiar ei, în detrimentul serviciilor sau produselor similare oferite de terți pe platforma lor;
Don't să îi împiedice pe consumatori să acceseze serviciile unor întreprinderi în afara platformelor lor;
Don't să împiedice utilizatorii să dezinstaleze software-uri sau aplicații preinstalate, dacă doresc să facă acest lucru;
Don't să îi urmărească pe utilizatorii finali în afara serviciului de platformă esențial al controlorilor în scopul publicității direcționate, fără acordul efectiv al acestora.

Cum se va asigura Comisia că instrumentul ține pasul cu sectorul digital aflat în evoluție rapidă?

Pentru a garanta faptul că noile norme privind controlorii fluxului de informație țin pasul cu ritmul rapid de pe piețele digitale, Comisia va efectua investigații de piață. Acestea vor permite Comisiei:

  • să desemneze întreprinderi drept controlori ai fluxului de informație
  • să actualizeze obligațiile controlorilor fluxului de informație într-un mod dinamic, atunci când este necesar
  • să conceapă măsuri corective pentru a combate încălcările sistematice ale normelor prevăzute de Actul legislativ privind piețele digitale

Ce consecințe va avea nerespectarea obligațiilor?

Amenzi de până la 10 % din cifra de afaceri mondială totală anuală a societății sau de până la 20 % în cazul unor încălcări repetate Penalități cu titlu cominatoriu de până la 5 % din cifra de afaceri zilnică medie În cazul unor încălcări sistematice ale obligațiilor impuse de APD de către controlorii fluxului de informație, Comisia le poate impune măsuri corective suplimentare în urma unei investigații de piață. Astfel de măsuri corective vor trebui să fie proporționale cu infracțiunea comisă. Dacă este necesar și ca opțiune de ultimă instanță, pot fi impuse măsuri corective nefinanciare. Poate fi vorba de măsuri corective comportamentale și structurale, de exemplu cesionarea (unor părți ale) unei întreprinderi.

Noile norme pe scurt

Care sunt etapele următoare?

Odată adoptat în mod oficial, Regulamentul privind piețe contestabile și echitabile în sectorul digital (Actul legislativ privind piețele digitale) va fi direct aplicabil în întreaga UE la șase luni de la intrarea sa în vigoare.

Documente