Kim są tzw. strażnicy dostępu?

W akcie o rynkach cyfrowych ustanowiono ściśle zdefiniowane obiektywne kryteria kwalifikowania dużej platformy internetowej jako „strażnika dostępu” (kontrolującego dostęp do informacji i usług). Dzięki temu akt ten pozostaje dobrze ukierunkowany na problem dużych, systemowych platform internetowych.

Platforma jest strażnikiem dostępu, jeżeli:

  • ma silną pozycję gospodarczą, istotny wpływ na rynek wewnętrzny i działa w wielu krajach UE
  • ma silną pozycję pośrednika, co oznacza, że łączy dużą liczbę użytkowników z dużą liczbą przedsiębiorstw
  • ma (lub wkrótce będzie mieć) ugruntowaną i trwałą pozycję na rynku, co oznacza, że będzie stabilna w dłuższej perspektywie czasowej.

Jakie korzyści przynosi akt o rynkach cyfrowych?

Digital Markets Act
  • Użytkownicy biznesowi, którzy są zależni od strażników dostępu, jeśli chodzi o świadczenie swoich usług na jednolitym rynku, będą mieli uczciwsze otoczenie biznesowe.
  • Innowatorzy i start-upy technologiczne będą mieli nowe możliwości konkurowania i innowacji w środowisku platform internetowych i nie będą musieli przestrzegać niesprawiedliwych warunków ograniczających ich rozwój.
  • Konsumenci będą mieli większy wybór lepszych usług, więcej możliwości zmiany dostawcy, jeśli się na to zdecydują, bezpośredni dostęp do usług i sprawiedliwsze ceny.
  • Strażnicy dostępu zachowają wszelkie możliwości wprowadzania innowacji i oferowania nowych usług. Jednak nie będą już odnosić nienależnych korzyści, gdyż nie będą mogli stosować nieuczciwych praktyk wobec użytkowników biznesowych i klientów, którzy są od nich zależni.

Co to oznacza dla strażników dostępu?

Nowe przepisy ustanowią obowiązki dla strażników dostępu, nakazy i zakazy, których będą musieli przestrzegać w codziennej działalności.

Przykłady nakazów – Platformy strażników dostępu muszą w przyszłości:

Tick w konkretnych sytuacjach umożliwić podmiotom trzecim interoperacyjność swoich usług
Tick umożliwić swoim użytkownikom biznesowym dostęp do danych, które generują podczas korzystania z platformy strażnika dostępu
Tick udostępnić przedsiębiorstwom reklamującym się na danej platformie odpowiednie narzędzia oraz informacje niezbędne reklamodawcom i zleceniodawcom do niezależnej weryfikacji swoich reklam publikowanych za pośrednictwem danego strażnika dostępu
Tick umożliwić swoim użytkownikom biznesowym promowanie ich oferty i zawieranie umów z klientami poza platformą strażnika dostępu

Przykłady zakazów – Platformy strażników dostępu nie będą mogły:

Don't traktować usług i produktów oferowanych przez samego strażnika dostępu bardziej korzystnie w rankingu niż podobne usługi lub produkty oferowane przez osoby trzecie na platformie strażnika dostępu
Don't uniemożliwiać konsumentom nawiązywanie kontaktu z przedsiębiorstwami spoza ich platform
Don't uniemożliwiać użytkownikom, którzy się na to zdecydują, odinstalowania jakiegokolwiek preinstalowanego oprogramowania lub aplikacji

W jaki sposób Komisja zadba o to, by narzędzie to było dostosowane do szybko rozwijającego się sektora cyfrowego?

By nowe przepisy dotyczące strażników dostępu nadążały za szybkim tempem rozwoju rynków cyfrowych, Komisja będzie prowadzić badania rynku. Tym samym Komisja będzie mogła:

  • kwalifikować przedsiębiorstwa jako strażników dostępu
  • w razie potrzeby dynamicznie aktualizować obowiązki strażników dostępu
  • opracowywać odpowiednie środki zaradcze w celu zwalczania systematycznych naruszeń przepisów aktu o rynkach cyfrowych.

Jakie będą konsekwencje nieprzestrzegania przepisów?

Grzywny w wysokości do 10 proc. całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa Okresowe kary pieniężne w wysokości do 5 proc. średniego dziennego obrotu W przypadku systematycznych naruszeń przepisów aktu o rynkach cyfrowych przez strażników dostępu, po przeprowadzeniu badania rynku mogą zostać nałożone dodatkowe środki zaradcze. Będą one musiały być proporcjonalne do popełnionego naruszenia. Jeżeli jest to konieczne, dostępne są inne równie skuteczne środki. Mogą to być środki zaradcze o charakterze behawioralnym lub strukturalnym, np. zbycie (części) przedsiębiorstwa.

Nowe przepisy w skrócie

Jakie będą kolejne działania?

Parlament Europejski i państwa członkowskie przeanalizują wniosek Komisji w ramach zwykłej procedury ustawodawczej. Po przyjęciu aktu będzie on bezpośrednio stosowany w całej UE.

Dokumenty