Tko su nadzornici pristupa?

Aktom o digitalnim tržištima (DMA) uspostavljen je skup usko definiranih objektivnih kriterija za kvalifikaciju velike internetske platforme kao takozvanog „nadzornika pristupa”. Time DMA ostaje dobro usmjeren na problem koji se želi riješiti u pogledu velikih sistemskih internetskih platformi.

Ti će kriteriji biti ispunjeni:

  • ako poduzeće zauzima jak gospodarski položaj, ima zamjetan utjecaj na jedinstvenom tržištu i aktivno je u više zemalja EU-a
  • ako poduzeće zauzima jak posrednički položaj, odnosno povezuje velik broj korisnika s velikim brojem poduzeća
  • ako se poduzeće već trajno ukorijenilo ili je pred tim da se trajno ukorijeni na tržištu, pod čim se podrazumijeva da mu je položaj vremenski stabilan.

Koje su prednosti Akta o digitalnim tržištima?

Digital Markets Act
  • Poslovni korisnici koji se za nuđenje usluga na jedinstvenom tržištu oslanjaju na nadzornike pristupa imat će pravednije poslovno okruženje.
  • Inovatori i novoosnovana tehnološka poduzeća imat će nove mogućnosti za tržišno natjecanje i inovacije u okruženju internetskih platformi, a da pritom ne moraju postupati u skladu s nepoštenim uvjetima koji ograničavaju njihov razvoj.
  • Potrošači će moći birati između više kvalitetnijih usluga te će imati više mogućnosti za promjenu pružatelja usluga, neposredan pristup uslugama i pravednije cijene.
  • Nadzornici pristupa ni na koji način neće umanjiti mogućnosti inoviranja, a nudit će i nove usluge. Neće smjeti nepošteno postupati prema poslovnim korisnicima ni korisnicima koji o njima ovise i tako stjecati neopravdanu prednost.

Što to znači za nadzornike pristupa?

Novim će se pravilima utvrditi što su nadzornici pristupa u svakodnevnom poslovanju dužni, a što ne smiju činiti.

Primjerice, nadzornici pristupa bit će dužni:

Tick trećim stranama u posebnim situacijama omogućiti da uspostave interoperabilnost s njihovim uslugama
Tick omogućiti poslovnim korisnicima pristup podacima koje generiraju pri korištenju njihovih platformi
Tick poduzećima koja oglašavaju na njihovim platformama staviti na raspolaganje alate i informacije koje oglašivači i izdavači trebaju kako bi mogli sami neovisno provjeravati oglase objavljene na platformi
Tick poslovnim korisnicima omogućiti da promiču svoju ponudu i sklapaju ugovore s klijentima koji nisu aktivni na platformi.

S druge strane, nadzornici pristupa više primjerice ne smiju:

Don't povoljnije rangirati vlastite nego slične proizvode i usluge koje na njihovim platformama nude treće strane
Don't sprječavati potrošače da se povežu s poduzećima koja nisu aktivna na platformi
Don't sprječavati korisnike da izbrišu predinstalirani softver ili aplikaciju.

Kako će Komisija osigurati da alat ide ukorak s dinamičnim digitalnim sektorom?

Kako bi nova pravila o nadzornicima pristupa držala korak s brzim razvojem digitalnih tržišta, Komisija će provoditi istraživanja tržišta, što će joj omogućiti:

  • da poduzeća okvalificira kao nadzornike pristupa
  • da prema potrebi ažurira obveze nadzornika pristupa
  • da osmisli korektivne mjere za slučaj sustavnih povreda pravila Akta o digitalnim tržištima.

Koje će biti posljedice nepoštovanja propisa?

Novčane kazne u visini do 10 % godišnjeg prometa poduzeća na svjetskoj razini Periodične novčane kazne u visini do 5 % prosječnog dnevnog prometa Ako se povrede DMA-a budu sustavno ponavljale, nadzornicima pristupa se nakon istraživanja tržišta mogu izreći dodatne korektivne mjere razmjerne povredi. Ako se usklađenost ne može postići drugačije, na raspolaganju su jednako djelotvorne mjere kojima se nastoji promijeniti ponašanje te jednako djelotvorne strukturne mjere, npr. prodaja (dijelova) poduzeća.

Ukratko o novim pravilima

Koji su sljedeći koraci?

Europski parlament i države članice raspravljat će o prijedlogu Komisije u okviru redovnog zakonodavnog postupka. Akt će se nakon donošenja izravno primjenjivati u EU-u.

Dokumenti