Poudarki

Področja politike

Bolj poglobljena in pravičnejša ekonomska in monetarna unija

Stabilnost, povezana s pravičnostjo in demokratično odgovornostjo

Notranji trg

Bolj povezan in pravičnejši notranji trg

Delovna mesta, rast in naložbe

Spodbujanje naložb in ustvarjanje delovnih mest

Evropski semester

Več informacij o letnem ciklu usklajevanja ekonomskih politik na ravni EU.

Podpora zaposlovanju mladih – most do delovnih mest za naslednjo generacijo

Mladi težko vstopijo na trg dela, vendar si zaslužijo vse mogoče priložnosti, da v celoti razvijejo svoj potencial za oblikovanje prihodnosti EU in uspeh pri zelenem in digitalnem prehodu.

Dokumenti