Hlavná téma

Oblasti politiky:

Prepracovanejšia a spravodlivejšia hospodárska a menová únia

Spájanie stability, spravodlivosti a demokratickej zodpovednosti.

Vnútorný trh

Hlbší a spravodlivejší vnútorný trh.

Pracovné miesta, rast a investície

Zvyšovanie investícií a tvorba pracovných miest.

Európsky semester

Zistite viac o ročnom cykle koordinácie hospodárskej politiky EÚ.

Podpora zamestnanosti mladých ľudí – most vedúci k pracovným miestam pre ďalšiu generáciu

Mladí ľudia často čelia ťažkostiam pri vstupe na trh práce. Zaslúžia si však všetky možné príležitosti, aby mohli plne rozvinúť svoj potenciál a využiť ho nielen na formovanie budúcnosti EÚ, ale vďaka nemu aj prosperovať v kontexte ekologickej a digitálnej transformácie.

Aktuality

Dokumenty