Oblasti politiky

 • Hlbšia a spravodlivejšia hospodárska a menová únia

  Spájanie stability, spravodlivosti a demokratickej zodpovednosti

 • Vnútorný trh

  Prehĺbenejší a spravodlivejší vnútorný trh

 • Pracovné miesta, rast a investície

  Zvyšovať investície a vytvárať pracovné miesta

 • Európsky semester

  Posudzovanie dodržiavania hospodárskych pravidiel EÚ, ročný cyklus koordinácie hospodárskych politík vo všetkých krajinách EÚ.

 • Podpora zamestnanosti

  Pomoc európskym podnikom a spotrebiteľom pri prechode k udržateľnejšiemu využívaniu zdrojov.

 • Zamestnanosť mladých

  Mladí ľudia často čelia ťažkostiam pri vstupe na trh práce. Zaslúžia si však všetky možné príležitosti, aby mohli plne rozvinúť svoj potenciál a využiť ho nielen na formovanie budúcnosti EÚ, ale vďaka nemu aj prosperovať v kontexte ekologickej a digitálnej transformácie.

Dokumenty