În prim-plan

Domenii de acțiune

O uniune economică și monetară mai profundă și mai echitabilă

Combinarea stabilității cu echitatea și cu responsabilitatea democratică

Piața internă

O piață internă mai profundă și mai echitabilă

Locuri de muncă, creștere economică și investiții

Impulsionarea investițiilor și crearea de locuri de muncă

Semestrul european

Această secțiune prezintă ciclul anual de coordonare la nivelul UE a politicilor economice aplicate de statele membre.

Sprijin pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor – O punte către locuri de muncă pentru generația viitoare

Tinerii pătrund cu greu pe piața forței de muncă. Trebuie să le oferim toate șansele de a-și dezvolta întregul potențial pentru a contribui la modelarea viitorului UE și pentru a beneficia pe deplin de tranziția verde și digitală.

Noutăți

Documente