Pe această pagină:

Domenii de acțiune

O uniune economică și monetară mai profundă și mai echitabilă

Să combinăm stabilitatea cu echitatea și cu responsabilitatea democratică

Piața internă

O piață internă mai profundă și mai echitabilă

Locuri de muncă, creștere economică și investiții

Impulsionăm investițiile și creăm locuri de muncă

Semestrul european

Evaluarea conformității cu normele economice ale UE și coordonarea politicilor economice din toate țările UE în cadrul unui ciclu anual.

Sprijin pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor – O punte către locuri de muncă pentru generația viitoare

Tinerii pătrund cu greu pe piața forței de muncă. Trebuie să le oferim toate șansele de a-și dezvolta întregul potențial pentru a contribui la modelarea viitorului UE și pentru a beneficia pe deplin de tranziția verde și digitală.

Documente