Najważniejsze wydarzenia

Obszary polityki

Pogłębiona i bardziej sprawiedliwa unia gospodarcza i walutowa

Połączenie stabilności ze sprawiedliwością i demokratyczną rozliczalnością

Jednolity rynek

Pogłębiony i bardziej sprawiedliwy rynek wewnętrzny

Zatrudnienie, wzrost gospodarczy i inwestycje

Pobudzanie inwestycji i tworzenie miejsc pracy

Europejski semestr

Więcej informacji na temat rocznego cyklu koordynacji polityki gospodarczej UE

Program wspierania zatrudnienia ludzi młodych – pomost do zatrudnienia dla kolejnego pokolenia

Młodzi ludzie mają trudności w znalezieniu pierwszej pracy, ale zasługują na to, aby zapewnić im jak najszersze możliwości rozwoju potencjału. To oni powinni kształtować przyszłość Europy i w pełni korzystać z transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Dokumenty