Oqsma ta' politika

Unjoni ekonomika u monetarja aktar profonda u aktar ġusta

Ngħaqqdu flimkien l-istabbiltà mal-ġustizzja u r-responsabbiltà demokratika

Suq Intern

Suq intern aktar profond u ġust

Impjiegi, tkabbir u investiment

Nixprunaw l-investiment u noħolqu l-impjiegi

Is-Semestru Ewropew

Valutazzjoni tal-konformità mar-regoli ekonomiċi tal-UE, koordinazzjoni tal-politiki ekonomiċi mal-pajjiżi kollha tal-UE f’ċiklu annwali.

Appoġġ għall-impjieg taż-żgħażagħ: Pont għall-Impjiegi għall-ġenerazzjoni li jmiss

Iż-żgħażagħ jaffaċċjaw bidu diffiċli fis-suq tax-xogħol iżda jistħoqqilhom kull opportunità biex jiżviluppaw il-potenzjal sħiħ tagħhom ħalli jsawru l-futur tal-UE u jirnexxu fit-tranżizzjoni ekoloġika u dik diġitali.

Dokumenti