Põhipunktid

Poliitikavaldkonnad

Süvendatud ja õiglasem majandus- ja rahaliit

Stabiilsuse ning õigluse ja demokraatliku vastutuse ühendamine

Siseturg

Süvendatud ja õiglasem siseturg

Töökohad, majanduskasv ja investeeringud

Investeerimise soodustamine ja töökohtade loomine

Euroopa poolaasta

Lisateave ELi iga-aastase majanduspoliitika koordineerimise tsükli kohta.

Noorte tööhõive toetamine – Töösild järgmise põlvkonna jaoks

Noortel on sageli keeruline tööturul alustada, kuid nad väärivad kõiki võimalusi, et kasutada ära oma täielikku potentsiaali ELi tuleviku kujundamisel ning rohe- ja digipöörde suunas liikumisel.

Dokumendid