Τομείς πολιτικής

 • Βαθύτερη και δικαιότερη οικονομική και νομισματική ένωση

  Συνδυάζοντας τη σταθερότητα με τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατική λογοδοσία

 • Εσωτερική αγορά

  Μια βαθύτερη και δικαιότερη εσωτερική αγορά

 • Απασχόληση, ανάπτυξη και επενδύσεις

  Τόνωση των επενδύσεων και δημιουργία θέσεων εργασίας

 • Ευρωπαϊκό Εξάμηνο

  Αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τους οικονομικούς κανόνες της ΕΕ, συντονισμός των οικονομικών πολιτικών όλων των χωρών της ΕΕ σε ετήσιο κύκλο.

 • Απασχόληση των νέων

  Οι νέοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στα πρώτα τους βήματα στην αγορά εργασίας, αλλά αξίζουν κάθε πιθανή ευκαιρία προκειμένου να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της ΕΕ και να ευδοκιμήσουν στο πλαίσιο της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης.

Έγγραφα