Στο προσκήνιο

Τομείς πολιτικής

Βαθύτερη και δικαιότερη οικονομική και νομισματική ένωση

Συνδυασμός της σταθερότητας με τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατική λογοδοσία

Εσωτερική αγορά

Μια βαθύτερη και δικαιότερη εσωτερική αγορά

Απασχόληση, ανάπτυξη και επενδύσεις

Τόνωση των επενδύσεων και δημιουργία θέσεων εργασίας

Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο

Μάθετε περισσότερα για τον ετήσιο κύκλο συντονισμού της οικονομικής πολιτικής της ΕΕ

Στήριξη της απασχόλησης των νέων — Γέφυρα προς την απασχόληση για την επόμενη γενιά

Οι νέοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στα πρώτα τους βήματα στην αγορά εργασίας, αλλά αξίζουν κάθε πιθανή ευκαιρία προκειμένου να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της ΕΕ και να ευδοκιμήσουν στο πλαίσιο της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης.

Έγγραφα