Hlavní události

Oblasti politiky

Hlubší a spravedlivější hospodářská a měnová unie

Skloubení stability se spravedlností a demokratickou odpovědností

Vnitřní trh

Vnitřní trh, který je spravedlivější a má větší dosah

Pracovní místa, hospodářský růst a investice

Stimulace investic a tvorba pracovních míst

Evropský semestr

Informace o každoročním cyklu koordinace hospodářských politik EU

Podpora zaměstnanosti mladých lidí – most k pracovním místům pro příští generaci

Při vstupu na trh práce mladí lidé často narážejí na překážky. Zaslouží si přitom dostat příležitost plně rozvinout svůj potenciál a pomoci tak utvářet budoucnost EU a využít ekologicky orientované a digitální transformace.

Novinky

Dokumenty