Șomajul în rândul tinerilor

  • 24,4% (rata șomajului în rândul tinerilor în 2013)
  • 15,4% (rata șomajului în rândul tinerilor în aprilie 2020)

Cifrele din 2020 reprezintă în continuare mai mult decât dublul nivelului mediu general. Mulți se tem acum de atingerea unui nou vârf în viitorul apropiat.

UE sprijină eforturile statelor membre pentru a face față acestei provocări și propune următoarele inițiative:

Apprenticeship©️ European Union, 2017 / Source: EC - Audiovisual Service
  • O punte către locuri de muncă (consolidarea Garanției pentru tineret)
  • Adaptarea politicii de educație și formare profesională a UE la exigențele viitorului
  • Un nou impuls pentru programele de ucenicie
  • Măsuri suplimentare menite să sprijine încadrarea în muncă a tinerilor

 

UE investește zeci de miliarde de euro în favoarea planului de redresare pentru tineri. Statele membre trebuie să acorde prioritate investițiilor care îi pot ajuta pe tineri pe termen scurt și mediu.

O punte către locuri de muncă: consolidarea Garanției pentru tineret

Cei care se înscriu în sistemul Garanție pentru tineret, vor primi, în termen de patru luni, o ofertă de angajare, de educație, de formare sau de ucenicie.

De la crearea Garanției pentru tineret, în 2013, UE a facilitat intrarea pe piața muncii a peste 24 de milioane de tineri

Această nouă punte către locuri de muncă: 

clock with an arrow and numbers  Va veni în sprijinul tinerilor între 15 și 29 de ani arrows pointing inwards  va fi mai incluzivă și va viza un public mai larg, în special grupurile dezavantajate
wired leaf  se va adapta la nevoile întreprinderilor, în special ale IMM-urilor, oferindu-le competențele necesare, mai ales în ceea ce privește tranziția verde și cea digitală cartoon bubbles  va oferi servicii personalizate de consiliere, orientare și îndrumare.

 

Adaptarea politicii de educație și formare profesională a UE la exigențele viitorului

Educația și formarea profesională îi ajută pe tineri să se pregătească pentru primul lor loc de muncă și le permite adulților să dobândească noi competențe și să-și dezvolte cariera. Va juca un rol esențial în efortul de a-i ajuta pe tineri să se integreze pe piața muncii în perioada de redresare. Prin recomandarea propusă, Comisia adoptă o abordare nouă care urmărește să modernizeze sistemele de educație și formare profesională, pentru a deveni mai atractive, mai flexibile și mai adaptate la era digitală și la tranziția verde.

U nou impuls pentru programele de ucenicie

Programele de ucenicie prezintă avantaje pentru toate părțile:

  • întreprinderile au acces la forța de muncă calificată de care au nevoie pentru viitor 
  • tinerii își dezvoltă competențele și găsesc un loc de muncă. 

Inițiativa UE va contribui la consolidarea ofertei de programe de ucenicie, de exemplu prin stimularea sprijinului acordat IMM-urilor și prin mobilizarea autorităților locale și regionale. De la lansarea sa în 2013, Alianța europeană pentru ucenicii a avut un rol esențial în crearea a peste 900 000 de oferte de ucenicie pentru tineri. Comisia va reînnoi această alianță pentru a atrage noi angajamente privind programele de ucenicie în contextul transformării digitale și al tranziției către o economie verde. 

În același timp, Comisia îndeamnă statele membre să-și intensifice sprijinul în favoarea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor prin intermediul inițiativei Next Generation EU și al viitorului buget al UE. Obiectivul general este ca statele membre să investească fonduri europene în valoare de cel puțin 22 de miliarde EUR în acțiuni menite să favorizeze ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

De exemplu, UE poate contribui la finanțarea: 

Rocket icon granturilor pentru start-up-uri și a împrumuturilor destinate tinerilor antreprenori, a programelor de mentorat și a incubatoarelor de afaceri 
Curriculum Vitae primelor pentru IMM-urile care angajează ucenici
person giving a training sesiunilor de formare pentru dobândirea de noi competențe necesare pe piața muncii
A gear consolidării capacităților serviciilor publice de ocupare a forței de muncă
Person giving speech formării în domeniul gestionării carierei în cadrul educației formale
computer with learning program investițiilor în infrastructura și tehnologia de învățare digitală.

 

Documente