Nezaposlenost mladih

  • 24,4 % Nezaposlenost mladih 2013.
  • 15,4 % Nezaposlenost mladih u travnju 2020.

Nezaposlenost mladih 2020. i dalje je više nego dvostruko veća od prosječne opće stope nezaposlenosti. Mnogi strahuju da će se ta brojka uskoro znatno povećati.

Europska unija pomaže državama članicama da pronađu rješenje i predlaže sljedeće:

Apprenticeship©️ European Union, 2017 / Source: EC - Audiovisual Service
  • lakši prelazak u svijet rada – jačanje Garancije za mlade
  • prilagodba EU-ove politike strukovnog obrazovanja i osposobljavanja promjenama u budućnosti
  • novi poticaj za naukovanje
  • dodatne mjere potpore za zapošljavanje mladih

 

EU ulaže desetke milijardi eura u plan oporavka za mlade. Države članice trebaju dati prednost ulaganjima koja mogu pomoći mladima u kratkoročnom i srednjoročnom razdoblju.

Lakši prelazak u svijet rada: jačanje garancije za mlade

Ako se prijavite za Garanciju za mlade, dobit ćete ponudu za posao, obrazovanje, naukovanje ili osposobljavanje u roku od četiri mjeseca.

EU je pokrenuo Garanciju za mlade 2013. i od tada je olakšao prelazak u svijet rada za više od 24 milijuna mladih

Novi i poboljšani program će: 

clock with an arrow and numbers  obuhvaćati mlade u dobi od 15 do 29 godina arrows pointing inwards  biti uključiviji i većeg dosega, posebno usmjeren na mlade u nepovoljnom položaju
wired leaf  odgovarati na potrebe poduzeća (posebno MSP-ova) i pružati potrebne vještine, naročito za zelenu i digitalnu tranziciju cartoon bubbles  omogućiti prilagođeno savjetovanje, usmjeravanje i mentorstvo

 

Prilagodba EU-ove politike strukovnog obrazovanja i osposobljavanja promjenama u budućnosti

Strukovno obrazovanje i osposobljavanje (SOO) omogućuje mladima da se pripreme za prvi posao, a odraslima da steknu nove vještine i unaprijede svoju karijeru. Znatno će pomoći mladima da pronađu zaposlenje u razdoblju oporavka. Predloženom preporukom Komisija na novi način pristupa strukovnom obrazovanju i osposobljavanju kako bi ono postalo modernije, privlačnije, fleksibilnije te prikladnije za digitalno doba i zelenu tranziciju.

Novi poticaj za naukovanje

Naukovanje koristi svima:

  • poduzeća dobivaju kvalificiranu radnu snagu potrebnu za budućnost 
  • mladi razvijaju svoje vještine i pronalaze posao. 

Ponuda za naukovanje bit će više jer će se putem mjera EU-a davati potpore MSP-ovima i uključivati lokalne i regionalne vlasti. Od osnivanja 2013. Europski savez za naukovanje imao je važnu ulogu u pružanju više od 900 000 prilika za naukovanje za mlade. Komisija će obnoviti njegovo djelovanje kako bi potaknula nove obveze u pogledu digitalnog i zelenog naukovanja. 

Komisija poziva države članice EU-a i da povećaju potporu za zapošljavanje mladih u okviru instrumenta Next Generation EU i budućeg proračuna EU-a. Cilj je da države članice ulože najmanje 22 milijarde eura europskih sredstava u zapošljavanje mladih

Primjerice, EU može pomoći u financiranju: 

Rocket icon bespovratnih sredstava za novoosnovana poduzeća i zajmova za mlade poduzetnike, programe mentorstva i poduzetničke inkubatore 
Curriculum Vitae bonusa za MSP-ove koji zapošljavaju naučnike
person giving a training osposobljavanja za stjecanje novih vještina potrebnih na tržištu rada
A gear izgradnje kapaciteta javnih službi za zapošljavanje
Person giving speech osposobljavanja u području upravljanja karijerom u formalnom obrazovanju
computer with learning program ulaganja u infrastrukturu i tehnologije digitalnog učenja.

 

Dokumenti