Nuorisotyöttömyys

  • 24,4 % Nuorten työttömyysaste vuonna 2013
  • 15,4 % Nuorten työttömyysaste huhtikuussa 2020

Vaikka nuorten työttömyysaste on pienentynyt, se on edelleen kaksinkertainen keskimääräiseen työttömyysasteeseen nähden. Nyt tulossa voi olla vielä uusi työttömyyspiikki.

EU-maiden nuorisotyöllisyystoimien tueksi EU esittää toimenpidepakettia, jossa on seuraavat osiot:

Apprenticeship©️ European Union, 2017 / Source: EC - Audiovisual Service
  • Silta työelämään – entistä vahvempi nuorisotakuu
  • tulevaisuuden vaatimusten huomioon ottaminen EU:n ammatillisen koulutuksen politiikassa
  • uutta pontta oppisopimuskoulutukseen
  • lisätoimenpiteet nuorisotyöllisyyden tukemiseksi

 

EU osoittaa nuorille suunnattuun elpymissuunnitelmaan kymmeniä miljardeja euroja. EU-maiden tehtävänä on priorisoida investoinnit, joilla voidaan auttaa nuoria lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.

Silta työelämään: entistä vahvempi nuorisotakuu

Kun perusopinnot päättänyt tai työttömäksi joutunut nuori rekisteröityy nuorisotakuun piiriin, hänelle taataan työ-, koulutus-, oppisopimuskoulutus- tai harjoittelupaikka neljän kuukauden kuluessa.

Vuonna 2013 käyttöön otettu EU:n nuorisotakuu on auttanut yli 24 miljoonaa nuorta työmarkkinoille. 

Silta työelämään -aloitteen keskeisiä piirteitä: 

clock with an arrow and numbers  – kohderyhmänä 15–29-vuotiaat arrows pointing inwards  – aiempaa kattavampi toimintamalli, jolla pyritään tavoittamaan paremmin etenkin muita heikommassa asemassa olevat nuoret
wired leaf  – vahvempi yhteys pk-yritysten ja muiden yritysten tarpeisiin sekä panostus taitoihin, joita yrityksissä tarvitaan vihreään ja digitaaliseen talouteen siirryttäessä cartoon bubbles  – tarjotaan räätälöityä neuvontaa, opastusta ja mentorointia

 

Tulevaisuuden vaatimusten huomioon ottaminen EU:n ammatillisen koulutuksen politiikassa

Ammatillinen koulutus antaa nuorille valmiudet astua työelämään ja kaikille mahdollisuuden oppia uutta ja edetä urallaan. Ammattikoulutus on olennainen osa toimia, joilla autetaan nuoria pääsemään työmarkkinoille talouden elpyessä. Komission ehdotuksessa halutaan uudistaa ammatillista koulutusta, jotta se on ajanmukaisempaa ja joustavampaa ja jotta se kiinnostaa yhä useampia ja soveltuu paremmin digiaikaan ja vihreään talouteen.

Uutta pontta oppisopimuskoulutukseen

Oppisopimuskoulutus hyödyttää kumpaakin osapuolta:

  • yritykset saavat tulevaisuudessa ammattitaitoista työvoimaa 
  • nuoret voivat kehittää taitojaan ja saavat töitä 

EU haluaa lisätä oppisopimuspaikkoja muun muassa tukemalla pk-yrityksiä ja kannustamalla paikallis- ja alueviranomaisia edistämään tätä koulutusmuotoa. Vuonna 2013 perustetun eurooppalaisen oppisopimusyhteenliittymän avulla on syntynyt jo yli 900 000 oppisopimuspaikkaa. Komissio aikoo uudistaa yhteenliittymän toimintaa ja kohdistaa resursseja digitaalialaa ja ilmastoneutraalia taloutta edistävään oppisopimuskoulutukseen. 

Komissio kehottaa EU-maita lisäämään nuorisotyöllisyyden tukea ja hyödyntämään sitä varten Next Generation EU -välineen ja EU:n tulevan monivuotisen talousarvion tarjoamia rahoitusmahdollisuuksia. Tavoitteena on, että EU-maat investoivat nuorisotyöllisyyteen vähintään 22 miljardia euroa EU:n rahoitusta

EU:n tukirahoitusta voi käyttää esimerkiksi seuraaviin kohteisiin: 

Rocket icon Nuorten yrittäjien uusyritystuet ja -lainat, mentorointiohjelmat ja yrityshautomot 
Curriculum Vitae Bonukset pk-yrityksille, jotka ottavat nuoria oppisopimuskoulutukseen
person giving a training Täydennyskoulutuskurssit työmarkkinoiden tarpeisiin
A gear Julkisten työvoimapalvelujen valmiuksien kehittäminen
Person giving speech Koulujärjestelmän puitteissa annettava uraohjaus
computer with learning program Digitaalisen oppimisen infrastruktuuri ja teknologia

 

Asiakirjat