Ανεργία των νέων

  • Ποσοστό ανεργίας των νέων το 2013: 24,4%
  • Ποσοστό ανεργίας των νέων τον Απρίλιο του 2020: 15,4%.

Ωστόσο, το ποσοστό του 2020 εξακολουθεί να είναι υπερδιπλάσιο από το μέσο γενικό ποσοστό ανεργίας. Τώρα πολλοί εκφράζουν φόβους για κατακόρυφη αύξησή του το αμέσως επόμενο διάστημα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) βοηθά τις χώρες της ΕΕ να αντιμετωπίσουν αυτή την πρόκληση κατά μέτωπο, προτείνοντας:

Apprenticeship©️ European Union, 2017 / Source: EC - Audiovisual Service
  • μια γέφυρα προς την απασχόληση - ενίσχυση των Εγγυήσεων για τη νεολαία
  • τη θωράκιση της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) για το μέλλον
  • ανανεωμένη ώθηση για τη μαθητεία
  • πρόσθετα μέτρα για τη στήριξη της απασχόλησης των νέων

 

Η ΕΕ επενδύει δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ, που ενδυναμώνουν το σχέδιο ανάκαμψης για τους νέους. Τα κράτη μέλη πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στις επενδύσεις που μπορούν να βοηθήσουν τους νέους βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα

Γέφυρα προς την απασχόληση: ενίσχυση των Εγγυήσεων για τη νεολαία

Αν εγγραφείτε στο πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη νεολαία», θα λάβετε προσφορά εργασίας, εκπαίδευσης, μαθητείας ή πρακτικής άσκησης εντός τεσσάρων μηνών.

Η ΕΕ θέσπισε το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη νεολαία» το 2013 και έκτοτε το πρόγραμμα αυτό δημιούργησε γέφυρες προς την αγορά εργασίας για περισσότερους από 24 εκατομμύρια νέους

Η νέα και βελτιωμένη γέφυρα προς την απασχόληση: 

clock with an arrow and numbers  θα καλύπει νέους ηλικίας από 15 έως 29 ετών arrows pointing inwards  θα είναι πιο συμπεριληπτική, θα έχει ευρύτερη εμβέλεια και θα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις μειονεκτούσες ομάδες
wired leaf  θα συνδέεται με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, παρέχοντας τις αναγκαίες δεξιότητες —ιδίως εκείνες που αφορούν την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση cartoon bubbles  θα παρέχει εξατομικευμένες συμβουλές και καθοδήγηση

 

Θωράκιση της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για το μέλλον

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) βοηθά τους νέους να προετοιμαστούν για την πρώτη τους δουλειά και δίνει στους ενηλίκους τη δυνατότητα να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να εξελίξουν τη σταδιοδρομία τους. Θα συμβάλει ουσιαστικά στην ένταξη των νέων στο εργατικό δυναμικό κατά τη διάρκεια της ανάκαμψης. Με την προτεινόμενη σύστασή της, η Επιτροπή υιοθετεί μια νέα προσέγγιση για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθιστώντας την πιο σύγχρονη, ελκυστική, ευέλικτη και κατάλληλη για την ψηφιακή εποχή και την πράσινη μετάβαση.

Ανανεωμένη ώθηση για τη μαθητεία

Ο θεσμός της μαθητείας είναι επωφελής για όλους:

  • οι επιχειρήσεις διασφαλίζουν το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό που χρειάζονται για το μέλλον 
  • οι νέοι αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους και βρίσκουν εργασία 

Η δράση της ΕΕ θα συμβάλει στην τόνωση των προσφορών μαθητείας, για παράδειγμα με την παροχή κινήτρων για τη στήριξη των ΜΜΕ και την κινητοποίηση των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για Θέσεις Μαθητείας διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία περισσότερων από 900.000 ευκαιριών μαθητείας για τους νέους από τη σύστασή της το 2013. Η Επιτροπή θα την ανανεώσει, για να ενεργοποιήσει νέες δεσμεύσεις για ψηφιακές και πράσινες θέσεις μαθητείας. 

Η Επιτροπή καλεί επίσης τις χώρες της ΕΕ να ενισχύσουν τη στήριξη της απασχόλησης των νέων μέσω του προγράμματος NextGenerationEU και του μελλοντικού προϋπολογισμού της ΕΕ. Η συνολική φιλοδοξία είναι να επενδύσουν τα κράτη μέλη ενωσιακά κονδύλια ύψους τουλάχιστον 22 δισεκατομμυρίων ευρώ για την απασχόληση των νέων

Για παράδειγμα, η ΕΕ μπορεί να συμβάλει στη χρηματοδότηση: 

Rocket icon επιχορηγήσεων και δανείων εκκίνησης για νέους επιχειρηματίες, προγραμμάτων καθοδήγησης και εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων 
Curriculum Vitae πριμοδοτήσεων για τις ΜΜΕ που προσλαμβάνουν μαθητευόμενους
person giving a training σεμιναρίων κατάρτισης για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων που ζητούνται στην αγορά εργασίας
A gear προγραμμάτων δημιουργίας ικανοτήτων στις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης
Person giving speech προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα διαχείρισης σταδιοδρομίας στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης
computer with learning program επενδύσεων σε υποδομή και τεχνολογία ψηφιακής μάθησης

 

Έγγραφα