Ifjúsági munkanélküliség

  • 2013-ban az ifjúsági munkanélküliség 24,4% volt
  • 2020 áprilisában az ifjúsági munkanélküliség 15,4% volt

A 2020. évi adat még mindig több mint kétszerese az átlagos általános munkanélküliségi rátának. Jelenleg sokan attól tartanak, hogy a munkanélküliség ismét tetőzni fog.

Az Európai Unió a következő javaslatokkal segíti a tagállamokat, hogy szembe tudjanak nézni e kihívással:

Apprenticeship©️ European Union, 2017 / Source: EC - Audiovisual Service
  • Híd a munkahelyekhez – az ifjúsági garancia megerősítése
  • Az EU szakképzési politikájának aktualizálása a várható fejlemények tekintetében
  • Új lendület a tanulószerződéses gyakorlati képzéseknek
  • További intézkedések az ifjúsági foglalkoztatás támogatása érdekében

 

Az EU több tízmilliárd euró értékű beruházásokkal segíti a fiatalokra irányuló helyreállítási tervet. A tagállamoknak előnyben kell részesíteniük azokat a beruházásokat, amelyek segíthetik a fiatalokat rövid és középtávon.

Híd a munkahelyekhez: az ifjúsági garancia megerősítése

Az ifjúsági garancia igénybevevői a regisztrációt követő négy hónapon belül állásajánlatot, oktatási lehetőséget vagy tanulószerződéses gyakorlati képzésben, illetve gyakornoki programban való részvételi lehetőséget kapnak.

Az EU 2013-ban hozta létre az ifjúsági garanciát, amely azóta több mint 24 millió fiatalt indított el a munkaerőpiacon. 

Új és továbbfejlesztett híd a munkahelyekhez: 

clock with an arrow and numbers  Cover young people aged between 15 and 29 arrows pointing inwards  Be more inclusive, with a wider outreach focusing especially on disadvantaged groups
wired leaf  Link in with the needs of companies, especially SMEs, providing the skills required - in particular those for the green and digital transitions cartoon bubbles  Provide tailored counselling, guidance and mentoring

 

Az EU szakképzési politikájának aktualizálása a várható fejlemények tekintetében

A szakképzés felkészíti a fiatalokat első munkahelyükre, a felnőttek pedig a szakképzés révén új készségeket sajátíthatnak el és előreléphetnek szakmájukban. A szakképzés döntő szerepet fog játszani abban is, hogy a fiatalok a helyreállítás ideje alatt munkába tudjanak állni. A Bizottság új megközelítést alkalmazva terjesztette elő ajánlását, melynek célja, hogy az említett képzést korszerűbbé, vonzóbbá, rugalmasabbá tegye, valamint hogy hozzáigazítsa a digitális kor és a digitális átállás igényeihez.

Új lendület a tanulószerződéses gyakorlati képzéseknek

A tanulószerződéses gyakorlati képzések mindenki számára előnyösek:

  • A vállalkozások számára azért, mert több és jobban képzett munkaerőből válogathatnak, amelyre a jövőben szükségük lesz. 
  • A fiatalok pedig fejleszteni tudják készségeiket és munkához jutnak. 

A tanulószerződéses gyakorlati képzési lehetőségek bővítése érdekében az EU többek között ösztönzi a kkv-k támogatását, valamint mozgósítja a regionális és helyi önkormányzatokat. A Tanulószerződéses Gyakorlati Képzés Európai Szövetsége 2013-ban jött létre. Azóta több mint 900 ezer fiatalnak tette lehetővé, hogy tanulószerződéses gyakorlati képzésben vegyen részt. A Bizottság meg fogja újítani a programot, hogy lehetőségeket teremtsen a digitalizációval és a zöld gazdaságra való átállással összefüggő tanulószerződéses gyakorlati képzésekkel kapcsolatban is. 

A Bizottság ezenkívül azt is szorgalmazza, hogy a tagállamok a NextGeneration EU eszközön és a jövőbeli uniós költségvetésen keresztül növeljék az ifjúsági foglalkoztatás támogatását. A cél az, hogy a tagállamok legalább 22 milliárd eurós EU-finanszírozást fordítsanak az ifjúsági foglalkoztatás terén megvalósuló beruházásokra. 

Az EU például a következők finanszírozásához nyújthat segítséget: 

Rocket icon Vállalkozásindítási támogatások és hitelek, mentorálási programok és üzleti inkubátorházak fiatal vállalkozók számára 
Curriculum Vitae Bónusz a kkv-k számára, tanulószerződéses tanulók felvétele után
person giving a training Képzések a munkaerőpiac igényeit kielégítő, új készségek elsajátítása érdekében
A gear Kapacitásépítés állami foglalkoztatási szolgálatokban
Person giving speech Életpálya-menedzselési képzés a formális oktatásban
computer with learning program A digitális tanulási infrastruktúrába és technológiába irányuló beruházások

 

Dokumentumok