Vsebina strani

Naložbeni načrt za Evropo, imenovan „Junckerjev načrt“, je namenjen spodbujanju naložb po vsej Evropi za okrepitev gospodarstva in ustvarjanje delovnih mest, in sicer z odpravo ovir za naložbe, svetovanjem glede potencialnih projektov in zagotavljanjem sredstev. Uporablja javno EU jamstvo za mobilizacijo zasebnih naložb.

Politike

Naložbeni načrt za Evropo

Oživitev naložb v Evropi

European Semester

Assessing compliance with the EU's economic rules, coordinating economic policies across EU countries in an annual cycle.

Spodbujanje zaposlovanja

Pomoč evropskim podjetjem in potrošnikom pri prehodu k bolj trajnostni rabi virov.