Планът за инвестиции за Европа, така нареченият „План Юнкер“, има за цел да се насърчат инвестициите в Европа, за да се укрепи икономиката и да се създадат нови работни места. Това става, като се премахват пречките пред инвестициите, предоставят се съвети във връзка с проекти и се отпуска финансиране. За плана се използва публична гаранция от ЕС с цел мобилизиране на частни инвестиции.

Политики

План за инвестиции за Европа

Възобновяване на инвестициите в Европа

European Semester

Assessing compliance with the EU's economic rules, coordinating economic policies across EU countries in an annual cycle.

Насърчаване на заетостта

Подпомагане на прехода на европейските предприятия и потребители към по-устойчиво използване на ресурсите.