InvestEU-ohjelma (2021–2027) – tulevat toimet

Onnistuneeseen Euroopan investointiohjelmaan perustuva InvestEU-ohjelma lisää investointeja ja innovointia sekä luo uusia työpaikkoja Euroopassa. Ohjelman uskotaan tuovan ainakin 650 miljardin euron lisäinvestoinnit EU:n seuraavan pitkän aikavälin talousarvion aikana.

Ohjelma tuo saman katon alle Euroopan strategisten investointien rahaston ja 13 muuta EU:n rahoitusvälinettä, joilla tuetaan investointeja EU:ssa. InvestEU:n ansiosta investointihankkeille suunnatun EU-rahoituksen saaminen yksinkertaistuu ja tehostuu.

Lue lisää

Ajankohtaista