Ukrepi

Evropski steber socialnih pravic v 20 načelih

Evropski steber socialnih pravic je namenjen boljšemu uresničevanju pravic državljanov na podlagi 20 ključnih načel.

Akcijski načrt evropskega stebra socialnih pravic

Akcijski načrt določa konkretne pobude za uresničevanje evropskega stebra socialnih pravic. Vključuje krovne cilje za EU do leta 2030.

Ozadje

V Evropi imamo najbolj enakopravne družbe na svetu, najvišje standarde za delovne pogoje in obsežno socialno zaščito. Evropski parlament, Svet in Komisija so leta 2017 na vrhu v Göteborgu razglasili evropski steber socialnih pravic. Steber temelji na 20 ključnih načelih in je usmerjen k močni socialni Evropi, ki je pravična, vključujoča in polna priložnosti v 21. stoletju.

Potrebna so dodatna prizadevanja, da bi 20 načel pomagalo ustvariti pravičnejše in bolje delujoče trge dela ter dobre sisteme socialnega varstva v korist vseh Evropejcev in Evropejk. Komisija je z akcijskim načrtom za evropski steber socialnih pravic določila konkretne pobude, da bi to dosegli. Uresničevanje stebra je skupno prizadevanje institucij EU, nacionalnih, regionalnih in lokalnih organov, socialnih partnerjev in civilne družbe.

Socialni vrh v Portu, ki bo potekal 7. in 8. maja 2021 in bo organiziran v okviru portugalskega predsedstva Svetu, bo priložnost, da ponovno potrdimo zavezanost in ambicijo, da pri okrevanju Evrope in po njem na prvo mesto postavimo ljudi. Vrh bo tudi priložnost za združitev sil, da se na najvišji politični ravni obnovi zaveza za izvajanje socialnega stebra.

Zadnji tviti

Najnovejše

Dokumenti