Toimenpiteet

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 20 periaatetta

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa on kyse kansalaisten oikeuksien tehostetusta toteuttamisesta 20 periaatteen pohjalta.

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma sisältää konkreettisia aloitteita Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toteuttamiseen. Siinä ehdotetaan EU:lle yleistavoitteita vuoteen 2030 mennessä.

Toimet

Euroopassa on maailman tasa-arvoisimmat yhteiskunnat, korkeimmat työoloja koskevat normit ja laaja sosiaaliturva. Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio antoivat julistuksen Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista Göteborgissa vuonna 2017 pidetyssä sosiaalialan huippukokouksessa. Pilarissa vahvistetaan 20 periaatetta, jotka viitoittavat tietä kohti vahvaa sosiaalista Eurooppaa, joka on oikeudenmukainen, osallistava ja täynnä mahdollisuuksia 2000-luvulla.

Lisätoimia tarvitaan, jotta pilarin 20 periaatetta voidaan valjastaa rakentamaan oikeudenmukaisemmat ja toimivammat työmarkkinat sekä riittävät hyvinvointipalvelut kaikille eurooppalaisille. Komissio on tätä varten esittänyt konkreettisia aloitteita Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimintasuunnitelmassa. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toteuttaminen on EU:n toimielinten, kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten, työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan yhteinen tehtävä.

Neuvoston puheenjohtajana toimiva Portugali järjestää 7.–8. toukokuuta 2021 sosiaalialan huippukokouksen Portossa. Huippukokouksessa on tarkoitus vahvistaa tavoite asettaa ihmiset etusijalle Euroopan elpymisessä ja sen jälkeen. Se on myös tilaisuus yhdistää voimat ja sitoutua sosiaalisten oikeuksien pilarin toteuttamiseen korkeimmalla poliittisella tasolla.

Uusimmat tviitit

Ajankohtaista

Asiakirjat