Meetmed

Euroopa sotsiaalõiguste samba 20 põhimõtet

Sotsiaalõiguste sammas seisneb kodanike õiguste paremas teostamises, lähtudes 20 peamisest põhimõttest.

Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskava

Tegevuskavas esitatakse konkreetsed algatused Euroopa sotsiaalõiguste samba elluviimiseks. Selles pakutakse välja peamised eesmärgid, mille EL peab 2030. aastaks saavutama.

Taust

Euroopas on maailma kõige võrdsemad ühiskonnad, kõrgeimad töötingimuste standardid ja laiaulatuslik sotsiaalkaitse. Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon kuulutasid Euroopa sotsiaalõiguste samba välja Göteborgi tippkohtumisel 2017. aastal. Euroopa sotsiaalõiguste samba 20 põhimõtet juhivad meid 21. sajandi Euroopas tugeva sotsiaalse Euroopa poole, mis on õiglane, kaasav ja võimalusterohke.

Peame suurendama jõupingutusi tagamaks, et samba 20 põhimõtet aitaksid meil luua õiglasemad ja hästi toimivad tööturud ja sotsiaalhoolekandesüsteemid kõigi eurooplaste hüvanguks. Komisjon on Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskava kaudu esitanud konkreetsed algatused selle saavutamiseks. Samba elluviimine on ELi institutsioonide, riiklike, piirkondlike ja kohalike ametiasutuste, sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna ühine jõupingutus.

Portugali eesistumise ajal 7.–8. mail 2021 Portos toimuv sotsiaaltippkohtumine annab võimaluse taas kinnitada, et Euroopa taastamisel ja ka edaspidi seatakse inimesed kindlalt esikohale. Porto tippkohtumine annab ka võimaluse koondada jõud, et kinnitada veel kord pühendumust sotsiaalõiguste samba rakendamisele kõrgeimal poliitilisel tasandil.

Viimased säutsud

Viimati lisatud

Dokumendid