Initiativer

Den europæiske søjle for sociale rettigheder – de 20 principper

Den europæiske søjle for sociale rettigheder skal på baggrund af 20 hovedprincipper skabe nye og bedre rettigheder for borgerne.

Handlingsplanen for den europæiske søjle for sociale rettigheder

Handlingsplanen fastsætter konkrete initiativer, der skal omsætte den europæiske søjle for sociale rettigheder til virkelighed. Den indeholder også en række overordnede mål, som EU skal nå frem til 2030.

Baggrund

De europæiske samfund står for den største ligestilling i verden, for de højeste standarder på arbejdsmarkedet og for en bredt funderet velfærd. . Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen vedtog den europæiske søjle for sociale rettigheder på topmødet i Göteborg i 2017. Søjlen indeholder 20 hovedprincipper, der tilsammen udgør et pejlemærke i udviklingen frem mod et stærkt, socialt Europa, som er retfærdigt, inkluderende og fuld af muligheder for mennesker i det 21. århundrede.

Der udestår stadig et stort arbejde, før søjlens 20 principper kan bidrage til mere retfærdige og velfungerende arbejdsmarkeder og stærke velfærdssystemer til fordel for alle europæere. Med sin handlingsplan for den europæiske søjle for sociale rettigheder har Europa-Kommissionen søsat en række konkrete initiativer med netop det formål. Gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder er et fælles ansvar, der deles af EU-institutionerne, nationale, regionale og lokale myndigheder, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet.

Det sociale topmøde i Porto den 7.-8. maj 2021, som er indkaldt af den portugisiske formandskab, giver anledning til at stadfæste forpligtelserne og ambitionen om at sætte mennesker i første række under genopretningen i Europa og efterfølgende. Det sociale topmøde i Porto er også en anledning til at samle kræfterne og på højeste politiske niveau bekræfte forpligtelserne til at gennemføre den sociale søjle.

Seneste tweets

Seneste

Dokumenter