Действия

Европейският стълб на социалните права в 20 принципа

Стълбът на социалните права има за цел да се постигнат по-добри резултати по отношение на правата на гражданите, базирайки се върху 20 основни принципа.

План за действие на Европейския стълб на социалните права

В плана за действие се определят конкретни инициативи за превръщане на Европейския стълб на социалните права в реалност. Той включва предложения за водещи цели на ЕС до 2030 г.

Контекст

В Европа живеят най-равнопоставените общества в света и се прилагат най-високите стандарти по отношение на условията на труд, както и широка социална закрила. Европейският парламент, Съветът и Комисията обявиха Европейския стълб на социалните права по време на срещата на върха в Гьотеборг през 2017 г. В рамките на стълба се определят 20 ключови принципа, които да ни насочват по пътя към силна социална Европа — справедлива, приобщаваща и пълна с възможности през XXI век.

Необходимо е да се направи повече, за да може 20-те принципа на стълба да ни помогнат да изградим по-справедливи и по-добре функциониращи пазари на труда, както и добри социални системи в полза на всички европейци. С плана за действие по Европейския стълб на социалните права Комисията определи конкретни инициативи в тази насока. Постигането на резултати в рамките на стълба е съвместно усилие на институциите на ЕС, националните, регионалните и местните органи, социалните партньори и гражданското общество.

Социалната среща на върха в Порто на 7—8 май 2021 г., организирана от португалското председателство на Съвета, ще даде възможност да се потвърдят ангажиментът и амбицията хората да бъдат поставени на първо място в контекста на възстановяването на Европа от последиците на пандемията от COVID-19 и след това. Социалната среща на върха в Порто ще бъде също така повод за обединяване на силите с цел подновяване на най-високо политическо равнище на ангажимента за прилагане на социалния стълб.

Последни туитове

Новини

Документи