Sadržaj stranice

Jedinstveno tržište jedno je od glavnih europskih postignuća i najbolji resurs Europe u vremenima sve izraženije globalizacije. Ono je mehanizam za izgradnju snažnijeg i pravednijeg gospodarstva EU-a. Slobodnijim kretanjem ljudi, robe, usluga i kapitala otvaraju se nove mogućnosti za građane, posloprimce, poduzeća i potrošače te stvaraju radna mjesta i omogućuje rast koji su Europi hitno potrebni. Integriranijim i razvijenijim tržištima kapitala moći će se više sredstava usmjeriti poduzećima, posebno MSP-ovima, i infrastrukturnim projektima. Veća mobilnost radnika omogućit će građanima slobodnije kretanje u područjima u kojima su njihove vještine potrebne. Borbom protiv utaje poreza i poreznih prijevara osigurat će se da sve strane daju svoj doprinos.

Politike

Strategija jedinstvenog tržišta

Oslobađanje punog potencijala jedinstvenog tržišta kako bi građani, poduzeća i javna tijela imali pristup robi i uslugama najbolje kvalitete.

Unija tržišta kapitala

Smanjivanje rascjepkanosti financijskih tržišta, diversificiranje izvora financiranja, jačanje prekograničnih tokova kapitala i poboljšavanje pristupa poduzeća financiranju, posebno MSP-ova.

Akcijski plan za pravednije oporezivanje dobiti poduzeća

Sprečavanje zlouporabe poreznog sustava, osiguravanje održivih prihoda i podupiranje boljeg poslovnog okruženja na jedinstvenom tržištu.

Dokumenti