Sivun sisältö

Sisämarkkinat ovat yksi EU:n suurimmista saavutuksista ja sen paras valtti globalisoituvassa maailmassa. Ne toimivat moottorina rakennettaessa EU:lle vahvempaa ja oikeudenmukaisempaa taloutta. Ihmisten, tavaroiden, palvelujen ja pääomien vapaa liikkuvuus avaa uusia mahdollisuuksia kansalaisille, työntekijöille, yrityksille ja kuluttajille. Näin luodaan EU:n kipeästi tarvitsemia työpaikkoja ja kasvua. Yhdennetymmät ja syvemmät pääomamarkkinat kanavoivat lisää rahoitusta yrityksille ja infrastruktuurihankkeille. Erityisiä hyötyjiä ovat pk-yritykset. Työvoiman liikkuvuus mahdollistaa työntekijöiden hakeutumisen sinne, missä heidän ammattitaidollaan on kysyntää. Veronkierron ja veropetosten torjunnalla puolestaan taataan, että kaikki kantavat oman vastuunsa yhteisistä menoista.

Toiminta-alat

Sisämarkkinastrategia

Sisämarkkinoiden potentiaalin vapauttaminen, jotta kansalaiset, yritykset ja viranomaiset voisivat saada korkeatasoisia tuotteita ja palveluja.

Pääomamarkkinaunioni

Pääomamarkkinaunionin tavoitteena on vähentää rahoitusmarkkinoiden hajanaisuutta, monipuolistaa rahoituslähteitä, vahvistaa rajat ylittäviä pääomavirtoja ja parantaa yritysten, etenkin pk-yritysten, rahoituksen saantia.

Toimintasuunnitelma oikeudenmukaisempaa yhtiöverotusta varten

Tavoitteena väärinkäytösten torjuminen, kestävät verotulot ja parempi liiketoimintaympäristö sisämarkkinoilla.

Asiakirjat