Pe această pagină:

În uniunea economică și monetară (UEM), politicile economice ale statelor membre sunt coordonate astfel încât:

  • să permită țărilor din UE să facă față unor eventuale noi crize, prin reforme economice și sociale și politici fiscal-bugetare responsabile
  • să se încurajeze investițiile și competitivitatea
  • să se creeze/ocupe mai multe locuri de muncă și să se determine creșterea nivelului de trai

Încercăm să consolidăm arhitectura UEM, astfel încât să putem răspunde mai rapid și mai decisiv la provocările viitoare.

Politici

Uniunea economică

Trăgând învățăminte din criza economică, am creat semestrul european – un sistem care le permite țărilor UE să-și coordoneze politicile economice și bugetare.

Uniunea fiscal-bugetară

De ce este nevoie de o uniune fiscal-bugetară? Pentru a garanta că țările din UE aplică politici fiscal-bugetare sănătoase și sustenabile.

Uniunea financiară

Uniunea financiară înseamnă bănci și piețe de capital stabile, capabile să finanțeze economia reală din UE.

Uniunea politică

Vrem să asigurăm o bază solidă pentru uniunea economică, financiară și fiscală, și aceasta prin sporirea responsabilității democratice, a legitimității și a eficienței instituțiilor.

Pilonul european al drepturilor sociale

Pilonul european al drepturilor sociale stabilește drepturi sociale noi sau consolidate pentru cetățeni.

Documente