Područja politika

Ekonomska unija

Zemlje EU-a koordiniraju svoje ekonomske i fiskalne politike u okviru europskog semestra, koji je stvoren kao odgovor na gospodarsku krizu.

 

Financijska unija

Financijska unija osigurava stabilnost banaka i tržišta kapitala u EU-u, što je ključno za financiranje realnog gospodarstva.

 

Wheel displaying principles of European Pillar of Social Rights.

Europski stup socijalnih prava

Europskim stupom socijalnih prava nastoje se zajamčiti nova i djelotvornija prava građana. Ta prava uključuju jednake mogućnosti, pristup tržištu rada, pravednije radne uvjete, socijalnu zaštitu i uključenost.

Dokumenti