Toiminta-alat

Talousunioni

Talouskriisin johdosta perustettiin talouspolitiikan EU-ohjausjakso, jolla koordinoidaan EU-maiden talous- ja finanssipolitiikkaa.

 

Rahoitusunioni

Rahoitusunionin avulla halutaan varmistaa EU:n pankkien vakaus ja pääomamarkkinoiden kyky rahoittaa reaalitaloutta.

 

Wheel displaying principles of European Pillar of Social Rights.

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarilla pyritään lisäämään ja vahvistamaan kansalaisten oikeuksia. Sen tavoitteena on edistää yhtäläisiä mahdollisuuksia ja pääsyä työmarkkinoille, oikeudenmukaisia työoloja sekä sosiaalista suojelua ja sosiaalista osallisuutta.

Asiakirjat